ÕPPIJA KAASAMIST TOETAVATE ESITLUSVAHENDITE KASUTAMINE


Esitlusvahendite kasutamine saab õppimise õppija jaoks muuta oluliselt atraktiivsemaks ja tulemuslikumaks. Kaasaegseid ja mitmekülgseid esitlusvahendeid oskuslikult kasutades on võimalik õppijaid efektiivselt õppeprotsessi kaasata, viia läbi interaktiivseid küsitlusi, visualiseerida teemasid, esitleda materjale ja viia läbi mitmeid muid aktiivse õppimise toetamise tegevusi.  

Koolitusel õpid:
  • miks ja milliseid esitlusvahendeid õppeprotsessis kasutada;
  • kuidas eesmärgipäraselt kasutada veebitahvli vahendit materjalide esitamiseks ja veebis avalikustamiseks,
  • kuidas kasutada mõistekaardi loomise vahendit;
  • kuidas luua interaktiivseid esitlusi ja küsitlusi;
  • kuidas rakendada erinevaid visualiseerimise vahendeid.

Koolitus on praktiline ja käed-külge meetodiga omandavad koolitusel osalejad erinevate infotehnoloogiliste vahendite kasutamiseks vajalikke oskusi. Kasutatakse vabavaralisi internetipõhiseid tarkvarasid. Miniloengud võimaldavad koolitusel osalejatel mõista õppijate kaasamise olulisust ning arutelud toetavad koolitusel osalejate oskuste omandamist.


Koolitusele on oodatud koolitajad, õppejõud, õpetajad, kes soovivad täiendada oma õppemeetodeid õppijaid kaasavate esitlusvahenditega. Koolitusel osalemiseks on vajalik hea arvutikasutamise oskus ning valmisolek luua kasutajakontosid erinevatesse veebikeskkondadesse. Kaasa tuleb võtta sülearvuti.

Koolituse maht: 6 tundi

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg

10.05.2019 | 10:00-15:30

Toimumiskoht: 
BlissTray konverentsikeskus (Looduse saal), Mehaanika 21, Tallinn (vaata kaardilt)

Maksumus:
159 eurot + km (190,80 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitajad: Veronika Tuul ja Georgi Skorobogatov

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisaineri ja e-õppe konsultandina.
Georgi on koolitanud õpetajaid ja koolitajaid alates 2006. aastast. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning tal on täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Georgi peamised koolitusteemad on seotud õppimise ja õpetamisega, s.h. õppeprotsessi etapid ja õpetava inimese kompetentsid, refleksioon, professionaalne areng, töökohapõhine õpe, õppima õppimine, õppimist toetav hindamine, õppemeetodid, kaasaegsete esitlusvahendite kasutamine.

Georgi on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juht ning MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liige.Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 6 auditoorses tunnis ning sooritanud hindamismeetodi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 26. aprill. Registreerumiseks peale tähtaega, võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.


Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:

Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 55541081