EETILISED PÕHIMÕTTED, LÄHENEMISVIISID JA LAHENDUSED ÕPETAMISEL

ehk armastusest tarkuseni ja kontaktist dialoogini

Koolitamine ja õppimine on sotsiaalsed tegevused, olulised ühisosa - suhete, teadmuse, ruumi ja aja loojad. Igal tegevusel ning suhtel on eetiline aspekt. Kas me teame, teadvustame ja märkame seda?

Mida teha siis, kui koolitusele on saadetud õppija, kes ei taha seal olla? Kui kohustuslikus korras osalev õppija väljendab selgelt oma täielikku huvi ja motivatsiooni puudumist? Millised on sel juhul koolitaja eetilised valikud, kas püüda teda kaasata, lasta tal lihtsalt olla või hoopis midagi muud?

Millised on koolitaja valikud konfliktisituatsioonis, mis on koolituste ja õppimisprotsessi loomulik, paratamatu ja vajalik osa, milleta ei toimuks õppimist. Miks sellised olukorrad tekivad ja kuidas nendega toime tulla? Kuidas läheneda probleemidele, konfliktidele ja dilemmadele eetiliselt? Kuidas teha nii, et need laheneksid kedagi kahjustamata? 

Koolitusel „Eetilised põhimõtted, lähenemisviisid ja lahendused õpetamisel“ saad leida võimalikke lahendusviise just sarnastes, eetilisi dilemmasid sisaldavates olukordades toimetulekuks. Õpetamine on eetiline pingutus ja eeldab koolitajalt eetilist kompetentsust. Koolitusel osalemine võimaldab omandada teadmisi eetikast, õpetamise eetilistest aspektidest ning arendada oma eetilist kompetentsust. 

Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet õpetamise eetilisest olemusest ja põhimõtetest;
  • märkab õpetamisel ja õppimisel tekkivaid või kaasnevaid eetilisi probleeme ning dilemmasid;
  • on analüüsinud konfliktide olemust, erinevust, vajalikkust ja teab, kuidas käituda professionaalselt ning eetiliselt.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel põimitud, juhtumianalüüsid ja miniloengud vahelduvad arutelude, paari- ja grupitöödega. Koolituse väärtuseks on võimalus kohtuda oma valdkonna kolleegidega ning turvalises keskkonnas arutleda, kogemusi jagada ja õppida.

Sihtgrupp: Koolitajad, nõustajad, õpetavad inimesed, keda huvitab eetika ja eetiliste valikute teema ning kes soovivad oma eetilist kompetentsust arendada. 

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.


Toimumisaeg

11.09.2020 | 10:00-16:30

Toimumiskoht: 
Holistika Instituudi seminariruum, Endla 15 (vaata kaardilt).

Maksumus: 125 eurot + km (150 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitajad: Kristi Arendi ja Liina Sieberk

Kristi Arendi

Kristi Arendi on koolitaja, suhtlemistreener, mentor ning eetika ja eetiliste väärtuste uurija. Kristil on haridusteaduste magistrikraad andragoogikas (2018, cum laude) ja täiskasvanute koolitaja kutse. Kristi põhilised õpi-, nõustamis- ja koolitusvaldkonnad on seotud suhtlemise, tervise, enesearengu ja vanemaharidusega. Kristi on aktiivne täiskasvanute koolitajate kogukonna, suhtlemistreenerite ühingu ning sünni ja imetamise Eesti tugiühingu liige.

Liina Sieberk


Liina Sieberk on koolitaja ja eetika ning väärtuste uurija. Liina on õppinud doktorantuuris semiootikat, et mõista nähtuste tähenduse, näiteks väärtuste kujunemise ja muutumise protsesse. Liina on osalenud Sisekaitseakadeemia väärtuste sõnastamise töörühmas ning kirjutanud tulemust mõtestava raamteksti. Liina on aktiivne täiskasvanute koolitaja kogukonna liige.
Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.Õpiväljundite saavutamise hindamist ei toimu ning koolitusel osalenud õppijale väljastatakse tõend.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolituse kontaktisik

Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 56606938  

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.