ARENGUT TOETAVA ENESEANALÜÜSI KOOSTAMINE

Koolitus on sulle, kui:
1. soovid minna kutset taotlema, mille aluseks on kompetentsipõhine eneseanalüüs (nt täiskasvanute koolitaja, kutseõpetaja, sotsiaaltöötaja, noorsootöötaja, karjäärinõustaja); 
2. oled õpetaja, õppejõud, koolitaja või nõustaja, kes soovib õppida, kuidas õppetöös või nõustamisprotsessis õpilaste ja nõustatavatega eneseanalüüsi meetodit kasutada; 
2. oled seotud VÕTA (varasema õpi ja töökogemuse) protsessiga ning soovid taotlejaid toetada eneseanalüüsi koostamisel.

Eneseanalüüsil ja refleksioonil on oluline koht iga professionaalse praktiku ning õppija arengus.

Koolitus on praktiline ning suunatud professionaalse arengu mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus õpitakse erinevaid meetodeid eneseanalüüsi koostamiseks.  

Koolitusel õpid:

  • miks ja kuidas kasutada eneseanalüüsi professionaalse arengu kontekstis - kuidas eneseanalüüs toetab Sinu enda professionaalset arengut, kuidas koostada eneseanalüüsi kutse taotlemisel ning kuidas eneseanalüüsi meetodeid kasutada nõustamisel ja õppetöö läbiviimisel õppe- ja hindamismeetodina;

  • saad ülevaate kompetentsipõhise eneseanalüüsi koostamise põhimõtetest;

  • õpid erinevaid meetodeid eneseanalüüsi läbiviimiseks.

Sihtgrupp: koolitajad, nõustajad, õpetajad, õppejõud jt, kes toetavad teisi eneseanalüüsi koostamisel; enda arengut toetada soovivad inimesed ja kutsetaotlejad, kes koostavad kirjaliku eneseanalüüsi.   

Koolituse maht: 6 tundi

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg

10.01.2020 | 11:00-16:30 

Toimumiskoht:  Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotell,  Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4.  

Maksumus: 128 eurot + km (153,60 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitaja: Marin Johnson

Marin Johnson on haridusteaduste magister andragoogikas, Tallinna Ülikooli täiskasvanuõppe lektor ning 8. kutsetasemega täiskasvanute koolitaja. Marin omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, digivahendid õppimise ja õpetamise toetamiseks. Marin on ka täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindaja.   

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 6 auditoorses tunnis ning koostanud koolitusel eneseanalüüsi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).
Koolitusele registreerumise tähtaeg on 03. jaanuar. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.


Küsimuste korral võtke ühendust koolituse kontaktisikuga:
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 5541081

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.