AVATUD REGISTREERIMINE
KARJÄÄRINÕUSTAJA VÄLJAÕPPESSE!

27.09.2023-06.03.2024, maht 175 tundi
Praktiline karjäärinõustaja väljaõpe, mis annab Sulle baasi, teadmised ja oskused valdkonnas töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Koolituse läbimine loob eeldused tegutsemiseks karjäärinõustaja, -spetsialisti, karjääriõpetuse kursuste läbiviijana, inimeste arengu ja karjääritee toetajana avalikus või erasektoris, organisatsioonide personali- ja koolitusüksustes, koolides, nõustamis- ja noortekeskusestes jt.
Koolitajad: Marju Põld, Ele Parik, Margit Rammo, Merit Luik
Vaata lisa ja registreeru koolitusele