Usume, et rohkem kui kunagi varem, tugineb inimeste edukus suutlikkusel õppida – juurde õppida, ümber õppida, mõista, mida on vaja õppida ning oskusel õpitut kasutada. Ja rohkem kui kunagi varem vajame enda ümber inimesi, kes toovad esile muutusi, loovad arenguks tingimusi ja aitavad efektiivselt ning tulemuslikult õppida.

Usume ka, et nüüdisajal tagab organisatsioonide edu oskus kaasata ja hoida inimesi, luua tingimusi, mis võimaldavad neil oma potentsiaali parimal viisil rakendada ning õppida ja saada paremaks. See arusaam eeldab ka juhtidelt mõistmist, kui palju nad tegelikkuses peavad olema koolitaja rollis.

Nii olemegi loonud Innowise OÜ-s kaks peamist arendussuunda:

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus, mis hõlmab mitmekülgseid õppimis- ja arendustegevusi täiskasvanute koolitajatele ning panustab täiskasvanute koolitaja kui professiooni arengusse;

Innowise koolitus ja arendus, kus loome õppimisvõimalusi kõikidele inimestega töötavatele inimestele.

Suur rõõm, et meie ideedega on kaasa tulnud arvukalt oma ala tipptegijaid, -koolitajaid, kellega koos saame pakkuda oma klientidele parimaid õppimis- ja arenguvõimalusi.