Eneseanalüüs - kogemusest õppimise võti.    

Andragoog ja koolitaja Marin Johnson arutleb eneseanalüüsi vajalikkuse üle ja soovitab ühte suurepärast meetodit alustamiseks.

Eneseanalüüs kui hindamise ja arengu tööriist leiab üha enam kasutust nii koolis, koolitustel, töömaailmas kui inimese enda teadlikus arengu juhtimises ja professionaalses kasvus. Eneseanalüüsist on saanud nii õppemeetod kui õpitulemuste hindamise meetod, kompetentside tõendamise vahend kutse taotlemisel, organisatsioonide arengus ja VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise) protsessis.
Loe lisaks