26.08.2022 Esmaabiandja täiendusõpe haridusasutuse töötajale

06.09.2022. Juhendav mentotlus

08.-09.09.2022. Juhendamisoskuste arendamine töökohal

14.09.2022-08.03.2023 Karjäärinõustaja väljaõpe

15.09.2022-27.01.2023 Täiskasvanute koolitaja väljaõpe Tallinnas

16.09.2022 Erivajaduste -ja toimetulekuraskustega arvestamine täiskasvanute nõustamisel

20.09.-20.12.2022. Koolitaja digioskuste arenguprogramm

23.09.2022 Особенности консультирования взрослых клиентов с особыми потребностями

23.-30.09.2022. Lastevastase vägivalla ennetamise programmi (CAP) koolitaja väljaõpe

26.09.2022 Lasteaiaõpetaja kui koostöö juht ja väärtuste kandja

04.10.2022 Andragoogilised pädevused täiskasvanute koolitamisel

05.10.2022. Täienduskoolituse õppekava koostamine

14.10.2022. Lapse arengu ja õppimise toetamine lasteaias

17.10.2022. Coachiv mentotlus

18.10.2022 Kodused katsed keemias

19.10.2022 Ümberpööratud klassiruum loodusaine tunnis

21.-28.10.2022. Lastevastase vägivalla ennetamise programmi (CAP) koolitaja väljaõpe

26.10.2022. Kuidas märgata ja arendada laste andeid?

26.-27.10.2022 Развитие наставнических навыков на рабочем месте

03.-04.11.2022. Juhendamisoskuste arendamine töökohal

10.11.2022 Veebiseminar - vajadusest teostuseni

15.11.2022 Koolitaja oskused õppimise tõhustamiseks grupis

17.11.2022 Kaasavate veebikoosolekute läbiviimine

18.11.2022 Aktiivõppemeetodid

22.11.2022. Tõhus karjäärivestlus õpilasega

13.-14.12.2022. Koolitusmaterjalide loomine digivahenditega

18.08.2022 Aktiivõppemeetodid

17.08.2022 Kodused katsed keemias

19.08.2022 Ümberpööratud klassiruum loodusaine tunnis