Kommenteeri

Daisi Lorents - õppijast koolitusettevõtjaks

Liina Sieberk küsis, kuidas läheb OÜ Loometöötoad asutajal ja koolitajal Daisi Lorentsil, mida andis talle osalemine Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse täiskasvanute koolitaja väljaõppes ning kuidas temast kujunes koolitusettevõtja.

Mõte täiskasvanute koolitajate väljaõppesse tulla mõlkus meeles aastaid. Sain selle vajadusest aru, kui liitusin Pärnu piirkonna koolitajate töötoaga. Nägin võimalust enesearenguks täiskasvanute õpetamisel. Tutvudes Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse koolitajate väljaõppe õppekava eesmärgi ja õpiväljunditega, sain aru, et see ongi vastus minu ootusele.

Mäletan, et pool aastat tagasi, koolituse alguses, tuli koolitusel õppimise toetamiseks loodud kursuse e-keskkonda luua ennast tutvustav postitus. Tutvustusse kirjutasin: “Olen terve elu õppinud või õpetanud. Alustasin õpetamist algklasside õpetajana, vahepeal töötanud ja juhendanud pikalt sotsiaalvaldkonnas ja nüüd tagasi jõudnud hariduse juurde, olles Pernova Hariduskeskuses huvijuht ja õpetaja. Kogu teekonda on saatnud taseme- ja täiendusõpe, kus kolleegidele on tulnud jagada saadud teadmisi. Viimase kolme aasta täienduskoolitused on olnud seotud keelekümbluse õpilaste õpetamisega“. Aasta aastalt, käies elukestva õppija teerajal, olen saanud teadlikumaks, et koolitused, millesse oma aega raatsin panustada, on aktiivõpe. Kogemusele avatus võimaldab kombineerida olemasolevast teadmisest uut.

Minu jaoks oli Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse poolt korraldatud täiskasvanute koolitajate koolitus väärt igat minutit minu elus. Katrin Karu, Marin Johnson, Georgi Skorobogatov, Veronika Tuul, Sigrid Aruväli jt, koolitajad, aitasid mõista koolitamist lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest, juhendasid täienduskoolituse õppekava koostamist, rikastasid digivahendite kasutamise oskust, arusaamist seadusandlusest. Eriline tänu Georgile, tänu kellele on õppemeetodite pagas piisav, et võtta vastu uusi väljakutseid. Täiesti uus teadmine oli minu jaoks refleksioon, kuidas see toetab koolitaja professionaalset arengut.  

  • Mis oli Sinu jaoks kursuse suurim väärtus; kellele soovitaksid koolitaja väljaõppes osalemist?

Koolitus pakkus õppimiseks kahte viisi - osalemist (participation) ja omandamist (acquisition). Aktiivõppemeetodid hoidsid pidevas osalemise protsessis, aidates omandada uusi teadmisi ja tehnikaid. Omandamine oli toetatud materjalidega, mis asuvad meie koolitusgrupi digitaalses keskkonnas. Eriliseks väärtuseks pean uute õppemeetodite kohest rakendamise võimalust. Meetodit läbi tehes, osaledes aktiivselt protsessi kas vedades või protsessis osaledes, muutub õppemeetod enda omaks ja tekib soov neid enda koolitustel rakendada.

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse täiskasvanute koolitaja koolitus sobib inimesele, kes soovib osata olla selline koolitaja, kellega õppijad on kogu aeg kaasas nii ruumis kui ajas-.  

  • Mida õppisid koolitajate koolituse käigus enda kohta?

Sain aru, et minu jaoks on õppeprotsessi läbiviimine võrreldav strateegiamänguga, mängu eesmärk on jõudmine õpiväljundi saavutamiseni. Õppisin märkama, et taipamine tuleb seestpoolt, minust enesest ja grupist, gruppi tasub usaldada.    

  • Miks otsustasid luua oma koolitusettevõtte?

Oma lõputöö kirjutasin kunagi enesest teadlikkusest. Huvitav oli uurida kui palju me ennast tegelikult tunneme, mis meid käivitab, mis mõjutab, miks see nii on? Kuidas me mingit protsessi tajume, objekti kogeme, millal me saame iseendaks. Kuidas ja kellena end määratleme, mis meid mõjutab.

Olles osalenud pidevas elukestavas õppes, jõudnud äratundmisele, et minu hobi ja töö on omavahel nii tihedalt seotud, et endalgi on keeruline mõista, kust algab hobi ja kust töö, otsustasin oma hobi tööks vormistada. Innowise täiskasvanute koolitajate koolituselt sain seni puudu olevad “tööriistad”.

  • Millega OÜ Loometöötoad tegeleb ja kes on sinna oodatud?

Nime valikul lähtusin sellest, et ettevõtte nimi kajastaks sisu. Vahel võib olla vähem rohkem. Ehk pakkudes näiteks küünla valmistamise töötuba, saab küünla valmimise protsessis õppida, kuidas värvid omavahel segunevad. Kuidas värvid meid mõjutavad, teha värvide abil isiksuse testi jne.

Loometöötoad on meeskondlikud koolitused, mis arendavad meeskonna suhtlemisoskust, parendab koostööoskust, grupis töötamise tõhusust, tekib omavaheline usaldus, avardub loovus. Loometöötoad aitavad turvaliselt väljuda mugavustsoonist. Hirm ebaõnnestuda on enamasti põhjus, miks jäävad mõned soovitud asjad elus tegemata. Loovtehnikate rakendamine on abiks mõtlemise paindlikkuse parendamisele, kui ühte moodi ei saa, katsetatakse teist moodi, leitakse alternatiive. Loov tegutsemine loob rahulolu, pakkudes tasakaalu „ajaga võidu jooksmisele“.  

Loometöötoad sobivad samuti Eestis tegutsevatele rahvusvahelistele meeskondadele. Valides eestikeelse loometöötoa, on töötoa tegevused näitlikud ja lihtsalt mõistetavad. Läbi protsessis osalemise suureneb eesti keele sõnavara ning tekib julgus keelt praktiseerida.  

OÜ Loometöötoad tegemistega saad tutvuda siin ja jälgida nende infot Facebookis siin.

17.09.-04.12.2020 toimub sügissemestri Täiskasvanute koolitaja väljaõpe. 
Vaata lisa siin.

Lisa kommentaar

Email again: