Kommenteeri

Karjäärinõustaja tugi pehmendab raskeid maandumisi ja kannapöördeid karjääris

Karjääri olemus on tänaseks päevaks fundamentaalselt muutunud ning vajadus karjäärinõustaja toe järele on oluliselt tõusnud – olles suurem kui kunagi varem. Liina Sieberk uuris Innowise'i "Karjäärinõustaja väljaõppe" koolitajatelt, milline on karjärinõustaja töö ning kellele see sobib.
Vajadus karjäärinõustamise järele on Eestis viimaste aastate jooksul oluliselt tõusnud – see on suurem kui kunagi varem. Tegelikult on karjääri olemus üleüldse tänaseks päevaks fundamentaalselt muutunud. Näitena illustreerib arengute üht osa hästi allolev mudel.


DiagramDescription automatically generated
Täna liigutakse pigem mitmeetapilise elu mudeli järgi. Kaasajal on rohkem võimalusi katsetada erinevaid rolle, ameteid, täiendada koolitustel oma teadmisi ja oskusi ning saadud kogemustega leida või luua enda isikupärale sobivaim töökoht. Seesuguse mudeli järgi liikuv inimene vajab oma valikutes erinevate faaside vahel seigeldes rohkem tuge kui inimene, kelle sotsiaalne ja ühiskondlik keskkond ei võimalda nii palju paindlikkust. Nõudlus taolise toe ehk karjäärinõustaja kompetentsi järgi on suur, kuid probleemseks kohaks osutub pakkumine. Nimelt on siiani Eestis puudunud süsteemne ja järjepidev karjäärinõustaja väljaõpe. Nüüd on see olemas! Kui Innowise on peamiselt tuntud oma eduka koolitajate väljaõppe tõttu, siis nüüd hakkame Eesti tippspetsialistidega koolitama ka karjäärinõustajaid. Küsisin karjäärinõustaja väljaõppe koolitajatelt nende arvamust valdkonda puudutavatel teemadel.


Kellele ja miks on karjäärinõustajat vaja?

Nõustaja ja psühholoog Ene Raid arvab, et arvestades muutusi tööturul ja inimeste suuremat orienteeritust oma potentsiaali rakendamisele ning enesearengule, on karjäärinõustamine üks võimalus, mis toetab sujuvamalt enda teel edasi liikumist. Karjäärinõustaja tugi pehmendab raskeid maandumisi ja kannapöördeid karjääris. Samuti aitab nõustaja kaasa suurema pildi kujundamisel isiklikust ja ka ühiskondlikust elust, suundumustest valikute ja otsuste tegemisel ning eesmärkide seadmisel.


Kas karjäärinõustaja teadmiste ja oskustega saab töötada vaid karjäärinõustajana või on nendest kompetentsidest kasu ka mõnel muul ametikohal?

Ele Parik pikaaegse praktikuna karjäärinõustamises leiab, et kindlasti annavad väljaõppes saadavad teadmised ja oskused hea aluse ka enda karjääri planeerimiseks. Kuna tegemist on paljuski nõustamis-, suhtlemis- ja infootsimise oskustega, siis neid võib vaja minna väga paljude erinevate konsulteerimise, nõustamise ja klienditööga seotud ametite juures.

Valdkonnas edukas ettevõtja Marju Põld usub, et lähiaastatel saavad karjäärinõustaja pädevusi omavad inimesed järjest rohkem tööd haridussüsteemis ning nende spetsialistide vajadus Eestis järjest suureneb. Nii psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, õppenõustajad, personali-, sotsiaal- ja ohvriabitöötajad ning paljud teised puutuvad igapäevaselt kokku klientide karjääriteemadega.

Millisele inimesele sobib karjäärinõustaja elukutse?

Marju kutsub koolitusele nii juba töötavad karjäärinõustajad, kes soovivad enda nõustamisoskuseid arendada, aga kindlasti ka näiteks koolides töötavaid tugispetsialiste. Ta soovitab koolitust kõigile, kes puutuvad oma töös kokku inimeste toetamisega. Olgu need kliendid noored või täiskasvanud. Inimese elu on tervik, igaühe jaoks on tööteemad tähtsad ning need on põimunud teiste inimese elu puudutavate elurollidega.

Ene toob esile mõned olulised isikuomadused, näiteks kannatlikkus, empaatilisus, uudishimu, abivalmidus ning tundlikkus suhtlejana. Ele lisab veel, et see amet sobib avatud suhtlemise ja loova mõtlemisega inimesele, kes aktsepteerib, et iga inimene on ise oma elu ekspert.

Viimaks uurisin, mida hindavad praktikud ise oma töö juures kõige rohkem. Ele väärtustab karjäärinõustaja rolli mitmekülgsust. Iga inimene on ainukordne ja põnev ning iga kohtumine õpetab ja arendab. Ene nõustub kolleegi mõtetega ning rõhutab, et selle ametiga kaasneb lõputu eneseareng.

Karjäärinõustaja tuge vajatakse elu igas etapis ning samuti etappide vahele jäävatel üleminekuperioodidel. Tule ja õpi, milles seisneb tänapäevane karjäärijuhtimine ja kujundamine ning kuidas kliente selles toetada.

Infot järgmise alustava karjäärinõustaja väljaõppe kohta leiad meie koolituskalendist.Lisa kommentaar

Email again: