JUHENDAV MENTORLUS

Juhendav mentorlus töökohal toetab uue töötaja kiiret sisseelamist, aitab tal mõista oma tööülesandeid ja saavutada tööalaseid eesmärke.  Oskuslik mentor loob võimalused töötaja arenguks ja väldib tema professionaalset läbipõlemist. Uue töötaja kohanemisprotsess sujub oluliselt kergemini ja kiiremini, kui sisseelamist toetakse professionaalselt.
Juhendava mentorluse koolitusel omandad mentorluse töövõtteid praktiliste harjutuste, reflektsiooni ja tagasiside kaudu. Küsimine, peegeldamine ja kokkuvõtete tegemine on oluline osa iga arengut toetava professionaali tööriistakastist. Koolituse lõpus mõistad paremini iseennast ja juhendavat mentorlust.


Koolituse eesmärk: koolitusel osaleja oskab aidata uuel töötajal kiirelt ja sujuvalt sisse elada organisatsiooni ja oma rolli selles.

Koolitusel õpid:

  • mõistma oma rolli ja mõju mentorina (eeskujuks olemine ning töötajakogemuse kujundamine)

  • välja selgitama ja/või püstitama mentorlussuhte eesmärke ning sõnastama õppija-keskseid eesmärke;

  • juhendava mentorluse protsessi metoodiliselt ellu viiama ning sõlmima vajalikke kokkulepped koostöösuhteks ning eesmärkide saavutamiseks;

  • kasutama oskuslikult eduka mentori kogu tööriistakasti ning hindama mentorlusprotsessi tulemuslikkust;

  • küsima arengut toetavaid küsimusi, aktiivselt kuulama ning kasutama tagasisidet vastastikuse tööriistana.

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, paaris- ja rühmatöid, ühisarutelusid. Õppijale koguneb isiklik õppematerjal koolitusel tehtud praktilistest ülesannetest.

Sihtgrupp: asutuse töötajad, kelle ülesandeks on pakkuda uuele töötajale suurepärast töötajakogemust läbi kiire ja sujuva kohanemise

Koolituse maht: tundi


Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Toimumisaeg

09.11.2022 | 10:00-16:30

Toimumiskoht:  Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.


Maksumus: 280 eurot + km (336 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolitaja: Einike Pilli

Einike on asjatundlik täiskasvanute koolitaja, konsultant ja juht. Ta on täiskasvanuid koolitanud ja juhendanud juba üle 30 aasta. Einike on olnud coach ja mentor ning läbi viinud hulgaliselt koolitusi mentorluse ja coachingu alal.  Lisaks on ta kirjutanud mentorluse teemalisi artikleid ja valmistanud videoid. 

Einike on üks vähestest 8. taseme täiskasvanute koolitaja, kes oskab professionaalselt aidata Sul saavutada Sulle olulisi eesmärke.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 26.oktoober. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolitusspetsialist

Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 58 588 250   

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.