COACHIV MENTORLUS

Kuidas aidata äsja valitud särasilmsel juhil kiiremini oma rolli sisse elada ning juhtimisalaste probleemidega toime tulla? Coachiva mentori abiga! Juhtimisalased ülesanded ja katsumused on väga juhtumipõhised ning mentoril on suurepärane võimalus olla toeks uue juhi kasvamise ja kujunemise teekonnal. See, kuidas seda kõige paremini teha, ongi käesoleva koolituse fookuses. Koolitusel omandad praktilisi mentorluse töövõtteid harjutades, reflekteerides ning tagasiside kaudu. Coachivale mentorlusele omaselt antakse palju kaalu ja ka vastutust uuele juhile endale. Koolituspäeva lõpuks on  osalejast endast saanud parem juht.Koolituse eesmärk: õppija oskab aidata alustaval juhil oma rolli sisse elada ning juhtimisalaste katsumustega toime tulla. 

Koolitusel õpid:

  • mõistma oma rolli ja mõju mentorina (eeskujuks olemine ning töötajakogemuse kujundamine)

  • välja selgitama ja/või püstitama mentorlussuhte eesmärke ning sõnastama õppija-keskseid eesmärke;

  • juhendava mentorluse protsessi metoodiliselt ellu viiama ning sõlmima vajalikke kokkulepped koostöösuhteks ning eesmärkide saavutamiseks;

  • kasutama oskuslikult eduka mentori kogu tööriistakasti ning hindama mentorlusprotsessi tulemuslikkust;

  • küsima arengut toetavaid küsimusi, aktiivselt kuulama ning kasutama tagasisidet vastastikuse tööriistana.

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, paaris- ja rühmatöid, ühisarutelusid. Õppijale koguneb isiklik õppematerjal koolitusel tehtud praktilistest ülesannetest.

Sihtgrupp: 
juhtival kohal töötavad inimesed, kelle ülesandeks on aidata alustaval juhil oma rolli edukalt sisse elada ning juhtimisalaste probleemidega toime tulla

Koolituse maht: 7 tundi


Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Toimumisaeg

17.10.2022 | 10:00-16:30

Toimumiskoht:  Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.


Maksumus: 280 eurot + km (336 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolitaja: Einike Pilli

Einike on asjatundlik täiskasvanute koolitaja, konsultant ja juht. Ta on täiskasvanuid koolitanud ja juhendanud juba üle 30 aasta. Einike on olnud coach ja mentor ning läbi viinud hulgaliselt koolitusi mentorluse ja coachingu alal. Lisaks on ta kirjutanud mentorluse teemalisi artikleid ja valmistanud videoid.

Einike on üks vähestest 8. taseme täiskasvanute koolitaja, kes oskab professionaalselt aidata Sul saavutada Sulle olulisi eesmärke.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 3. oktoober. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolitusjuht

Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 56 901 321  

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.