ANDEKAS TÖÖTAJA KUI ORGANISATSIOONI VÄÄRTUS JA VÕIMALUS

Geoff Colvin rõhutab oma raamatus „Talent on ülehinnatud“, et erakordne anne ja saavutus ei ole reserveeritud üksnes väljavalitutele. Andekusuuringud kinnitavad, et andekus on arendatav ja omane igas eas inimesele. Meil kõigil on võimalus ning kohustus arendada nii iseenda andeid kui märgata ja toetada ka teiste omi. Andekuseks nimetatud kaasasündinud eeldusi ja võimeid on elu jooksul võimalik kõigil arendada talendiks. Arenguprotsessi keskmes on küll haridus ja õppimine, kuid seda mõjutavad ka näiteks ande kandja isikuomadused, arengukeskkond laiemalt ja juhus või õnn. Koolitusel avastame koos parimaid viise täiskasvanu annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös ja mõtestame, millist väärtust loob see töökollektiivile.

Koolituse eesmärk: koolituse läbinu on kujundanud arusaama andekusest ja talendist ning teab parimaid viise täiskasvanu annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • mõtestab andekuse tähendust ja seostab teadmist andekusest oma praktikaga; 
  • analüüsib annete märkamiseks ja toetamiseks olulisi personaalseid kompetentse; 
  • oskab luua andeid toetava töökeskkonna ja märkab ning toetab organisatsiooni töötajate andekust ning mõistab selle vajalikkust ja olulisust. 

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 8 tundi

Toimumisaeg:

13.10.2022 | 10:00-17:15

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn (vaata kaardilt).  

Maksumus: 200 eurot + km (240 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Halliki Põlda

Halliki Põlda (PhD) on Tallinna ülikooli Haridusteaduste instituudi õppejõud. Andekusuuringud on tema teadustegevuse fookuses olnud üle kümne aasta, uuringute tulemused on koondatud 2018. aastal ilmunud doktoriväitekirjaks. Põlda annab andekusteemalist ainekursust nii Tallinna ülikoolis kui ka Maynoothi ülikoolis Iirimaal, koolitab õpetajaid ja õppejõude kogu Eestis. Lisaks osaleb ta Haridus- ja Teadusministeeriumi andekate õppele keskendunud töögrupis, mis töötab välja strateegiat annete arendamisest, on MTÜ Eesti Talendikeskus võrgustiku ja Euroopa andekusuurijaid koondava organisatsiooni ECHA liige. Seega saab koolitusel osaleja nii teaduspõhiseid lähenemisi andekusele kui ka praktiku kogemuse tööks andekatega ja annete arendamise toetamiseks.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend: 

Koolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 29. september. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik
Аnna Krõlovа  
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.