DIGIVAHENDID HINDAMISEKS

Õpetajad hindavad kõige keerulisemaks hindamise planeerimist ja läbiviimist. Ja seda olenemata sellest, kas kasutatakse digivahendeid või mitte. Hindamine on oluline, sest ainult selle järgi saame me otsustada, kas õppeeesmärgile on jõutud ja õpiväljundid on saavutatud.

Hindamine on tähtis õppe erinevates etappides ja erinevatel hindamistüüpidel on erisugune eesmärk.

Sihtgrupp:  koolitajad, juhendajad ja teised õpetavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi hindamiseks digivahenditega.


Koolituse maht: 
3 tundi

Õppe eesmärk: Osalejal on valmisolek kasutada hindamiseks sobilikke digivahendeid.  


Koolituse ülesehitus on praktiline ning õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse tulemusena teavad osalenud:

  • milliseid hindamisi saab digivahenditega läbi viia;
  • millised on sobilikud hindamistegevused tulenevalt hindamise eesmärgist;
  • sobilikke hindamisvahendeid eelhindamiseks, kujundavaks hindamiseks ja kokkuvõtlikuks hindamiseks.

Veebiseminari maksumus on 60€ + km (kokku 72€), mis sisaldab osalemist veebiseminaril, õppematerjale ja veebiseminari salvestust.

Veebiseminari eest tasumine:

  • toimub arve alusel enne veebiseminari algust;
  • registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru veebiseminarile (ava regisreerumisvorm).

.

Koolitaja: Veronika Tuul

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle 15 aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õppedisaineri ja e-õppe konsultandina.Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 31. oktoober. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga:
Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tutvu siin Eesti Töötukassa koolitustoetusega tööandjale töötaja digioskuste arendamiseks.
Tutvu siin Eesti Töötukassa koolituskaardi põhimõtetega.