TÄISKASVANUTE KOOLITAJA VÄLJAÕPE

Põhjalik täiskasvanute koolitaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused, et edukalt töötada koolitajana. Koolitus lähtub andragoogika põhiprintsiipidest. Koolitusel läbitakse kõik koolitajale vajalikud kompetentsid - saad laiapõhjalised teadmised täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja kaasaegsed oskused koolitamiseks. Koolituse väärtuseks on võimalus kõik koolitaja töö aspektid turvalises keskkonnas ise läbi katsetada, saada tagasisidet nii professionaalsetelt koolitajatelt kui kaasõppijatelt ning saada koolitajate kogukonna liikmeks.
 
Täiskasvanute koolitaja töö eesmärgiks on kutsuda esile muutusi, toetada täiskasvanu õppimist ja arengut, luua õppimiseks sobiv keskkond ning aidata kujundada valmisolek elukestvaks õppimiseks ja pidevaks enesearenguks. Vajadus professionaalsete täiskasvanute koolitajate järele on nüüdisaja õppimisel ja arengul põhinevas ühiskonnas üha kasvav. Et olla oskuslik, tulemuslik ja edukas koolitaja, ei piisa üksnes tugevatest erialastest teadmistest - professionaalina tegutsemiseks on vaja teadmisi täiskasvanute õpetamisest ja õppimisest ehk täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest ja koolitajaoskusi.

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse Täiskasvanute koolitaja väljaõppe programmi on välja töötanud Eesti üks hinnatumate koolitajate koolitajate meeskond.

Koolituse ülesehitus on praktiline, kus õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, kogemuste vahetus.

Koolituse jooksul kohtud 8 erineva koolitajaga.

Koolitusel õpid:

  • läbi viima eesmärgipäraseid ja täiskasvanu õppimist toetavaid koolitusi lähtudes täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest;
  • kasutama erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid;
  • arvestama grupiprotsesse ja toetama grupi arengut;
  • kasutama asjakohaseid hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
  • mõtestama oma rolli ja vastutust täiskasvanute koolitajana.

Samuti saad ülevaate:

  • millised on võimalused panustada koolitajate praktikakogukonna ja täiskasvanuhariduse arengusse;
  • miks ja kuidas taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse maht: 140 tundi, millest 101 tundi on auditoorset tööd ning 39 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Koolitajad: Kõik täiskasvanute koolitajate väljaõpet läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud, andragoogid, täiskasvanute koolitaja 7. või 8. taseme kutse omanikud või andragoogika teaduskraadi valdajad, samuti on mitmed koolitajatest täiskasvanute koolitaja kutsetaotlejate hindajad. Koolitajad Katrin Karu, Halliki Põlda, Sigrid Aruväli, Veronika Tuul, Jaana S. Liigand-Juhkam, Monika Tamla, Signe Ventsel.

Vaata koolitajate tutvustusi.    

Toimumisajad

Koolituspäevi on kokku 15. Koolitus toimub neljapäeviti ning reedeti kell 10.00 kuni 16.30.

12.10.2023 | Koolitamine lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Koolitaja Katrin Karu
13.10.2023 | Täiskasvanute koolitaja kutse. Koolitaja Sigrid Aruväli. Koolitaja isikukuvand (personal branding). Koolitaja Signe Ventsel  

02.11.2023 | Grupis õppimine, koolitaja tegevused grupi arengu toetamisel, suhted õpigrupis. Täiskasvanute koolitaja emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. Koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam 
03.11.2023 |  Õppemeetodid I osa. Koolitaja Sigrid Aruväli

23.11.2023 | Õppemeetodid II osa. Koolitaja Halliki Põlda
24.11.2023 | Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks. Koolitaja Veronika Tuul

14.12.2023 | Täienduskoolituse õppekava koostamine. Täiskasvanute koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja Sigrid Aruväli
15.12.2023 | Koolitaja suhtlus- ja esinemisoskused. Koolitaja Monika Tamla

11.01.2024 | Mikroõppe I sessioon. Koolitajad Sigrid Aruväli, Katrin KaruLiina Sieberk

25.01.2024 | Eneseanalüüsi oskused ja koolitaja eneseanalüüsi koostamine. Koolitajate kogukond. Veebiõpe Zoomis. Koolitaja Sigrid Aruväli
26.01.2024 | Koolitaja väärtused ja eetika. Veebiõpe Zoomis. Koolitaja Sigrid Aruväli

15.02.2024 | Õppematerjalide loomise põhimõtted. Digitaalsete õppematerjalide loomine, haldamine ja jagamine. Autorikaitse. Koolitaja Veronika Tuul
16.02.2024 | Õppemeetodid III osa. Sobivate hindamis- ja tagasisidemeetodite valik õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks. Koolitaja Sigrid Aruväli

07.03.2024 | Mikrokoolituste läbiviimine. Koolitajad Sigrid Aruväli, Katrin Karu
08.03.2024 | Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon. Koolitaja Sigrid Aruväli

Toimumiskohad:  Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.

Maksumus: 2080 eurot + km (2496 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööke. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 30. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee 
+372 55541081

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.