MIKS ON OLULINE LUUA TUGEV JA TUNTAV PERSOONIBRÄND?

Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, seda tuntakse!

Iga organisatsiooni juht või liige on oma organisatsiooni esimene brändi kujundaja ning tal on suurim mõjuvõim turundamiseks. Iga organisatsiooni töötaja on parim brändisaadik, kes kujundab organisatsiooni mainet, loob väärtust tootele/teenusele, oskab teadlikult lähtuvalt eesmärgist rääkida lugusid ning luua tootele/teenusele sotsiaalset väärtust. 

Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis, parim viis mainekujunduseks, usalduse, nähtavuse ning tuntuse saavutamiseks valdkonna eksperdina ning võimalus olla eeskuju. 

Koolituse käigus saavad vastuse järgmised küsimused:

●     Miks osad inimesed on tuntud, osad vähem tuntud? 

●     Mida teha, et kujundada ise seda mainet, mis meist tekib?

●     Kuidas eristuda teistest samas valdkonnas tegutsevates inimestest?

●     Kuidas kaasata teisi meeskonnaliikmeid, kliente ja koostööpartnereid kui brändisaadikuid?

●     Milliste sõnadega Sind kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud?

●     Kuidas soovid, et sind tuntakse ja teatakse?


Eesmärk: Koolituse läbinu teadvustab persoonibrändi mõju ning tegeleb teadlikult ja sihipäraselt selle kujundamisega.

Koolituse läbinud õppija: 

  • oskab kujundada teadlikult ja sihipäraselt persoonibrändi;
  • oskab kavandada oma tegevust kasutades persoonibrändi elemente;
  • lähtudes eneseanalüüsist oskab luua kommunikatsiooniplaani erinevatest eneseturunduse vahenditest;
  • teab ja oskab kasutada eneseturunduse tööriistu.


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 6 tundi.

Toimumisaeg

 07.11.2022 | 10:00-15:30

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn (vaata kaardilt).  

Maksumus: 170 eurot + km (204 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Signe Ventsel

Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks üle 15 aasta. Ta on õppinud turundust ja juhtimist ning töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidel. Signe on aidanud paljudel organisatsioonidel julgemalt eristuda ning luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha. Tema suurim soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi, kes võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule. Signe on veendunud, et tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua. Tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtimist.  Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 17. oktoober. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik

Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250  

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.