Lapse arengu ja õppimise toetamine lasteaias

Lasteaedades (sh ühes rühmas) töötab koos nii eri põlvkonna (sh erinev õpetamisharjumus), erineva haridustaseme ja kogemusega töötajad (õpetajad, abiõpetajad, tugispetsialistid, tugiisikud, lapsehoidjad). Sellest tulenevalt on sageli rühmades (sh juhtkonna poolsed) väärtuskonfliktid, mida ikkagi lastele õpetada ja kuidas tegelikult laps õpib. Seega on väga oluline mida rühmas (sh juhtkonnas) väärtustatakse - ehk mis on alushariduses tänapäeval kõige olulisemad oskused ja teadmised mida lastele ellu (sh kooli) kaasa anda. Koolitus toobki välja tänapäeva uuringute kohaselt just laste arengust ja õpikäsitusest lähtuvalt kõige olulisemad põhimõtted ja tegevused lasteaias.


Eesmärk:
koolituse läbinu oskab analüüsida ja planeerida oma tegevust lapse õppimise ja arengu toetamisel.

Koolitusel õpid:

  • millised on koolieeliku õppimiseks ja arenguks vajalikud eeldused;
  • milliste tegevustega toetad lapse arengupotentsiaali ja õpioskusi lasteaias parimal moel;
  • analüüsima enda tegevust laste heaolu ja arengu toetamisel ning õpioskuste kujundamisel rühmas (sh meeskonnas);
  • koostama tegevuskava laste õppimise paremaks toetamiseks.
Sihtgrupp:  koolieelse lasteasutuse õpetaja, õpetaja abi, lapsehoidja, õppealajuhataja.
Koolituse maht: 6 tundi


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg

14.10.2022 | 10:00-15:30
Koolitusele registreerumise tähtaeg on 30. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum Motivatsioon, Endla 15, Tallinn.

Maksumus: 105 eurot + km (126 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale, kohvipause.

Koolitaja:  Külvi Teder
 

Külvi Teder (MA) on töötanud 22 aastat hariduse valdkonnas (alus- ja põhiharidus) nii õpetaja kui õppejuhina. Külvi on aastast 2013 eralasteaed-põhikooli looja ( sh pidaja juhatuse liige) ja viinud ellu oma visiooni heast lasteaiast. Tema lasteaed pälvis ka TÜ eetikakeskuse poolt tunnustuse “Väärtuskasvatuse lasteaed” (2016). Külvi tegeleb igapäevaselt alushariduse kvaliteedi ja väärtuskasvatuse rakendamise teemadega nii oma asutuses kui ka koostöös nt Tartu Ülikooliga (olles praktikabaas, tehes üliõpilastele täiendkoolitusi). Külvi Teder ütleb: “Ma tean, mida tähendab alushariduses hea õpetaja nii pidaja/juhi vaatest kui ka õpetaja/õppejuhi vaatest. See võimaldab luua sisukaid ja praktilisi koolitusi, tehes iga koolitust nii nagu soovin, et minu lasteaiaõpetajatele tehakse. Et aeg oleks hästi kasutatud ja koolitusest tõuseks kasu eelkõige iga lapse heaolu ja arengu toetamiseks ja ka asutuse väärtuste kandmise /maine jaoks.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusjuht

Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250