TÕHUS KARJÄÄRIVESTLUS ÕPILASEGA

Karjäärivalikute tegemine on noore inimese jaoks kaasaja kiiresti muutuvas maailmas tõsine väljakutse. Oma elu ja karjääri kujundamisega seotud tegevused õpingute jooksul sh. karjäärivestlused usaldusväärse täiskasvanuga (nt. õpetaja, tugispetsialist) mängivad olulist rolli sujuval liikumisel haridusest tööellu, õpimotivatsiooni hoidmisel ning tõhusal hakkamasaamisel hilisemas tööelus. Kuidas viia läbi tõhusaid karjäärivestlusi õpilastega lähtuvalt oma rollist ja kontekstist, seda praktilise ülesehitusega koolitusel lähemalt uuritaksegi. Osaleja saab koolituselt kaasa toetavaid töövõtteid ja materjale karjäärivestluste läbiviimiseks.


Koolituse läbinul on valmisolek toetada noori üld-ja karjääripädevuste arendamisel tõhusate vestluste läbiviimise kaudu.

Koolitusel õpid:

  • läbi viima toetavat karjäärivestlust aineõppe ja arenguvestluse kontekstis;
  • kasutama tõhusaid suhtlemistehnikaid individuaalse ja grupivestluse läbiviimisel;
  • kuulamise tehnikaid ja küsimuste esitamist õpilase võimestamiseks.

Sihtgrupp: aine- ja kutseõpetajad, klassijuhatajad, noorsootöötajad, noorte juhendajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoog jt., kes nõustavad noori karjäärivaliku tegemisel.

Koolituse maht: 7 tundi.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg:

22.11.2022  | 10:00 - 16:30

Toimumiskoht:  Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15 (vaata kaardilt).

Maksumus: 140 eurot + km (168 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. 

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Merit Luik

Merit on koolitaja, karjääricoach ja karjääriõppe entusiast, kelle tänastes tegemistes põimuvad põneval moel 20 aastat üldhariduskoolis ja 10 aastat ülikoolis õpetamist ja 15 aastat tegutsemist karjäärispetsialistina. Tema kireks on täiskasvanute ja noorte toetamine oma potentsiaali avastamisel ning tähendusliku tööelu kujundamisel.
Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 8. november. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga:
Аnna Krõlova  
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.