KUIDAS MÄRGATA JA ARENDADA LASTE ANDEID?

Eesti uus haridusstrateegia seab fookusesse igas eas õppija personaalse arengu, tema võimete, oskuste ja annete toetamise ning õppimise protsessi. Need metoodilised võtted, millele osutatakse – personaalsed õpiteed, õppijakesksus ja õppija tugevuste seadmine arengu kesksesse – põhinevad just andekate hariduse printsiipidele. Koolitusel mõtestame ühiselt andekuse tähenduse tänases ühiskonnas ja leiame loovaid lahendusi andekate õpilaste märkamise, õpetamise ja juhendamisega seotud probleemidele.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu on kujundanud arusaama andekusest ja teab parimaid viise laste annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • mõtestab andekuse tähendust ja seostab teadmist andekusest oma praktikaga; 
  • analüüsib annete märkamiseks ja toetamiseks olulisi personaalseid kompetentse; 
  • rakendab andeid toetava õppe kavandamisel ja läbiviimisel sobilikke meetodeid. 


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 8 tundi

Toimumisaeg

26.10.2022 | 10:00-17:15

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn (vaata kaardilt).  

Maksumus: 198 eurot + km (237,60 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Halliki Põlda

Halliki Põlda (PhD) on Tallinna ülikooli Haridusteaduste instituudi õppejõud. Andekusuuringud on tema teadustegevuse fookuses olnud üle kümne aasta, uuringute tulemused on koondatud 2018. aastal ilmunud doktoriväitekirjaks. Põlda annab andekusteemalist ainekursust nii Tallinna ülikoolis kui ka Maynoothi ülikoolis Iirimaal, koolitab õpetajaid ja õppejõude kogu Eestis. Lisaks osaleb ta Haridus- ja Teadusministeeriumi andekate õppele keskendunud töögrupis, mis töötab välja strateegiat annete arendamisest, on MTÜ Eesti Talendikeskus võrgustiku ja Euroopa andekusuurijaid koondava organisatsiooni ECHA liige. Seega saab koolitusel osaleja nii teaduspõhiseid lähenemisi andekusele kui ka praktiku kogemuse tööks andekatega ja annete arendamise toetamiseks.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 12. oktoober. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik

Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250  

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.