ESMAABIANDJA TÄIENDUSÕPE HARIDUSASUTUSE TÖÖTAJALE

Telli koolitus oma asutuse töötajatele koha peale!

Esmaabiandmise oskustesse ei saa suhtuda kergekäeliselt. Oskuslikku esmaabi andes on Sul võimalus vähendada kannatanu tervisekahjustust või päästa elu.  

Esmaabiandja täiendusõpe on spetsiaalselt välja töötatud lastega töötavatele inimestele. Koolitus on praktiline ja koolitajad peavad oluliseks, et õppijad oleksid päriselt valmis ootamatuteks olukordadeks. Kõik olulised täiskasvanute ja laste esmaabi võtted tehakse praktiliselt läbi kahe professionaalse koolitaja juhendamisel.

Koolituse tulemusena oskad hinnata kannatanu seisundit, sekkumise vajadust ja anda elupäästvat esmaabi täiskasvanutele ja lastele.

Koolitusel õpid:

  • analüüsima ja hindama enda võimeid esmaabi andmise situatsioonis;

  • ennetama ohte kaastöötajate ja laste tervisele; 

  • kuidas tunda ära eluohtlikku haigusseisundit ja reageerima vastavalt olukorrale ;

  • kasutama praktilisi elupäästva abi osutamise võtteid täiskasvanutel ja lastel.
Sihtgrupp: kolme viimase aasta jooksul esmaabi väljaõppe koolituse läbinud töötajad (pedagoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, politseinikud, juhendajad, abiõpetajad, lapsevanemad, vabatahtlikud jt)


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 8 tundi

Toimumisaeg kokkuleppel.

Toimumiskoht:  kokkuleppel.

Maksumus kokkuleppel tellijaga.

Koolitajad: 

Viivika Padar on särasilmne koolitaja, kes usub, et igaüks on võimeline hea ettevalmistuse korral andma elupäästvat esmaabi. Ta on läbinud Eesti Punase Risti 40 tunnise esmaabi õpetaja koolituse ning on esmaabiandja koolitusi haridusasutustes läbi viinud juba 4 aastat. Oma kogemusest koolitajana on ta mõistnud, et haridusasutuse töötaja vajab täiendavalt teadmisi ja oskusi esmaabi andmisel lastele. Koolitajana on Viivikal palju näiteid just lastega toimunud õnnetusjuhtumite korral tegutsemisest. 


Jelena Leppik
(tervishoiutöötaja registrikood N05912)
on  Tartu Üllikooli Kliinikumi lastekirurgia intensiivravi osakonna õde, kelle ülesandeks on lastega juhtunud traumade käsitlemine ja järelravi. Oma töö tõttu oskab Jelena anda soovitusi lastega toimunud traumade ennetamiseks. 
Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.


Koolituse kontaktisik
Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.