ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE HARIDUSASUTUSE TÖÖTAJALE

Telli koolitus oma asutuse töötajatele!

Keegi meist pole täielikult kaitstud õnnetuste eest, aga me saame ennast ette valmistada olukorraks, kus läheb vaja oskust olukorda kiiresti hinnata ning tegutseda sellele vastavalt. Esmaabi andmise oskused on vajalikud kõigile, kuid eriti olulised lastega tegelevatele töötajatele. Koolitusel õpid analüüsima ja ennetama ohte kaastöötajate ja laste tervisele ning andma vajadusel elupäästvat abi. 

Koolituse eesmärk: koolituse läbinu oskab hinnata kannatanu seisundit, sekkumise vajadust ja anda elupäästvat esmaabi täiskasvanule ja lapsele.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • oskab ennast analüüsida abiandjana esmaabi situatsioonis;

  • tunneb ära eluohtliku haigusseisundi ja oskab vastavalt olukorrale reageerida;

  • kasutab praktilisi elupäästva abi osutamise võtteid täiskasvanutel ja lastel.


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 16 tundi

Toimumisaeg ja koht: kokkuleppel tellijaga.

Maksumus: koostame asutusele hinnapakkumise.

Koolitajad: Viivika Padar ja Jelena Leppik

Viivika Padar on särasilmne koolitaja, kes usub, et igaüks on võimeline hea ettevalmistuse korral andma elupäästvat esmaabi. Ta on läbinud Eesti Punase Risti 40 tunnise esmaabi õpetaja koolituse ning on esmaabiandja koolitusi haridusasutustes läbi viinud juba 4 aastat. Oma kogemusest koolitajana on ta mõistnud, et haridusasutuse töötaja vajab täiendavalt teadmisi ja oskusi esmaabi andmisel lastele. Koolitajana on Viivikal palju näiteid just lastega toimunud õnnetusjuhtumite korral tegutsemisest. 


Jelena Leppik on   Tartu Üllikooli Kliinikumi lastekirurgia intensiivravi osakonna õde (Terviseameti registri kood N05912) , kelle ülesandeks on lastega juhtunud traumade käsitlemine ja järelravi. Oma töö tõttu oskab Jelena anda soovitusi lastega toimunud traumade ennetamiseks. 


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend:

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Kontaktisik

Anna Krõlova
+372 5858 8250

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.