VEEBISEMINAR - DIGIVAHENDID HINDAMISEKS

Veebiseminari toimumisaeg: 12.03.2021 kell 11:00 – 13:15, ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist.    

Sihtgrupp: koolitajad ja õpetavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi veebipõhiseks hindamiseks.

Õppe eesmärgiks on osalejate teadlik tegutsemine eesmärgipäraste hindamisvahendite valimise ja kasutamise osas.


Veebiseminari tulemusena teavad osalenud:

 • milliseid hindamisi saab digivahenditega läbi viia;
 • millised on sobilikud hindamistegevused tulenevalt hindamise eesmärgist;
 • sobilikke hindamisvahendeid eelhindamiseks, kujundavaks hindamiseks ja kokkuvõtlikuks hindamiseks.
Teemad:  

 • Digivahendid eelhindamise läbiviimiseks.
 • Digivahendid kujundava hindamise läbiviimiseks.
 • Digivahendid kokkuvõtliku hindamise läbiviimiseks.


Koolitaja: Veronika Tuul. 
Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisaineri ja e-õppe konsultandina.
Veebiseminari maksumus on 59€ + km (kokku 70,80€), mis sisaldab osalemist veebiseminaril, õppematerjale ja veebiseminari salvestust.

Veebiseminari eest tasumine:

 • toimub arve alusel enne veebiseminari algust;
 • registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru veebiseminarile (ava regisreerumisvorm).Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Veronika Tuul

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle 15 aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õppedisaineri ja e-õppe konsultandina.Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 6. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga:
Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee
+372 5858 8250

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tutvu siin Eesti Töötukassa koolitustoetusega tööandjale töötaja digioskuste arendamiseks.
Tutvu siin Eesti Töötukassa koolituskaardi põhimõtetega.