TÄISKASVANUÕPPE ÕPPEDISAINERI KOOLITUS    


Õppedisainer on spetsialist, kes kavandab ja loob õpikogemust e-õppekeskkondades. Õppedisain põhineb õpiteooriatel ja disainimudelitel, et esile kutsuda eesmärgistatud muutust õppija senistes teadmistes ja oskustes.


Koolituse programm on välja töötatud rahvusvahelises Erasmus+ projektis "Skilled Instructional Design for Adult Education". 

Koolitus toimub eesti keeles.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud täiskasvanute koolitajad ja õpetajad, kel on varasemad teadmised ja kogemused täiskasvanuhariduses (andragoogikas) või pedagoogikas ning head haridustehnoloogilised oskused.

Koolituse tulemusena on õppe läbinul teadmised ja oskused, mis võimaldavad tegutseda täiskasvanuõppe õppedisainerina.

Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet täiskasvanuõppe teooriatest ja põhimõtetest;
  • analüüsib täiskasvanute õpivajadusi;
  • teeb koostööd sisuekspertide ja teiste sidusrühmadega;
  • rakendab väljundipõhiseid ja õppijakeskseid õppemeetodeid;
  • töötab välja e-õppe projekte;
  • kasutab autorvahendeid e-kursuse loomisel;
  • loob erinevat tüüpi teste ja hindamisvahendeid.

Koolituse maht: 95 tundi, millest 41 tundi on auditoorset tööd ning 54 tundi iseseisvat tööd.

Koolitusprogramm koosneb viiest suurest teemablokist:
1. Õppedisain täiskasvanuhariduses.
2. Õppedisaineri töö.
3. Veebiõppe kogemuste loomine.
4. Vahendid ja tehnoloogia.
5. Professionaalne areng.

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitus toimub põimõppena (blended learning) ja on jaotatud kolmeks sessiooniks: e-õpe, kontaktõpe ja e-õpe.
Toimumisajad:

Koolituspäevi on kokku 12. Koolitus toimub veebiklassis kolmapäeviti kell 10.30 kuni 12.00. Kontaktõpe toimub Tallinnas vahemikus 10.-14. oktoober 2022, algusega kell 10.00.

28.09.2022 | 2 ak.t veebis

05.10.2022 | 2 ak.t, veebis

10.10.2022 | 5 ak. kontaktõpe

11.10.2022 | 6 ak. kontaktõpe

12.10.2022 | 6 ak. kontaktõpe

13.10.2022 | 6 ak. kontaktõpe

14.10.2022 | 4 ak. kontaktõpe

19.10.2022 | 2 ak.t veebis

02.11.2022 | 2 ak.t veebis

09.11.2022 | 2 ak.t veebis

16.11.2022 | 2 ak.t veebis

30.11.2022 | 2 ak.t veebis


Koolitajad: 

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle 15 aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õppedisaineri ja e-õppe konsultandina.Ave Soekov on Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Täiskasvanute E-Gümnaasiumi haridustehnoloog ja loodusainete õpetaja. Täiskasvanute koolitaja kogemust on tal üle 10 aasta. Oma kogemusi e-õppe kursuste loomisest ja süsteemse e-õppe juurutamisest on Ave jaganud seminaridel ja konverentsidel Eestis ja partnerkoolide juures välisriikides. Ta on läbi viinud Moodle õpikeskkonda tutvustavaid koolitusi, e-õppe aktiivõppemeetodite ja veebivahendite kasutamise koolitusi.  Ave omab täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutset.Moonika Veimer alustas töö õppedisainerina juba 2006. aastal. Alates 2017. aastast on oma õppedisaineri oskusi rakendanud erinevates e-õppe projektides. Moonika on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõpingud infotehnoloogia õpetaja erialal ning läbinud koolituse: "Oskuslik õppedisainer täiskasvanute õppes" EDIT projekti raames.
KOOLITUS ON OSALEJALE TASUTA (Koolitus ei sisalda kohvipause ja lõunat. Osalejatel on võimalus osta kohvi ja lõuna kohapeal.)

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 21. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.Koolituse kontaktisik:
Anna Krõlova
anna.krolova@innowise.ee 
+372 5858 8250