ANDRAGOOGILISED PÄDEVUSED TÄISKASVANUTE KOOLITAMISEL

Kui tunned, et Sul on teadmisi ja oskusi, millest võib olla abi ka teistele täiskasvanutele, kuid tahad teada, kuidas kõige efektiivsemalt õppimiseks tingimusi luua, siis on Sul põhjust rõõmustamiseks! Ühe päeva jooksul on Sul võimalus saada teada, mis on täiskasvanu õppimise eripärad ning kuidas teda koolitades kõige paremini toetada. Koolituse läbides teadvustad Sa andragoogika olulisust täiskasvanute õpetamisel ning oled valmis looma koolitusi täiskasvanuõppe põhimõtetest lähtuvalt. Koolitusel saad lühikese ajaga sisuka ja tervikliku ülevaate täiskasvanute õpetamise, koolitamise ja juhendamise olemusest ning parimatest praktikatest. Lisaks saad kasulikke nippe, kuidas õpet üles ehitada. Koolitusel õpid märkama ka iseenda arenguvajadusi andragoogika vaatepunktist lähtuvalt.

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis; mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega.

Eesmärk: koolituse läbinu teadvustab andragoogika olulisust täiskasvanute õpetamisel ning omab valmisolekut koostada koolitused lähtuvalt täiskasvanuõppe põhimõtetest.

Koolituse läbinu:

  • oskab seostada oma koolitustegevust andragoogika põhiprintsiipide ja täiskasvanud õppija tunnustega;
  • analüüsib enda kui koolitaja tegevust andragoogilisest perspektiivist;
  • märkab ja planeerib oma arengut koolitajana andragoogilisest vaatest lähtuvalt.

Sihtgrupp: 
andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad, õpetajad, juhendajad, mentorid, karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistid, personalijuhid jt., kes toetavad täiskasvanute õppimist ja arengut.  

Koolituse maht: 7 tundi.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Toimumise aeg: 

 04.10.2022 | 10:00-16:30 

Toimumiskohad: Centennial Hotell Tallinn, seminariruum Motivatsioon. Endla 15, Tallinn (vaata kaardilt).

Maksumus: 190 eurot + km (228 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. 

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Katrin Karu

Katrin on töötanud alates 1997. aastast Tallinna Ülikooli andragoogika valdkonna õppejõuna ja alates 2015. aastast andragoogika bakalaureuseõppe õppekava kuraatorina. Katrin on õpetanud nii täiskasvanute koolitajaid kui ka kõrgkoolide õppejõude juba üle 15 aasta, töötanud nendele sihtrühmadele välja õppekavasid ja koolitusprogramme ning koostanud õppematerjale. Aastatel 2012-2019 on Katrin olnud Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi arendaja ja hindamiskomisjoni liige.

Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 19. september. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
+372 +372 5858 8250

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.