TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt on kõigil Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolitusasutustel kohustus avalikustada oma õppekavad. Kõige lihtsamalt öelduna on õppekava õppe aluseks olev kava:
 • mille järgi õppija valib enda vajadustele vastava koolituse, 
 • mille järgi koolitaja teab, milline koolitus ette valmistada, 
 • mille alusel teeb koolituse rahastaja otsuse koolitusel osalemist toetada,
 • mis on koolituse kvaliteedi hindamise üheks aluseks.
Kuidas aga koostada õppekava nii, et see ei oleks tühi formaalsus, vaid praktiline ja mugavalt kasutatav plaan, mis toetaks nii õppimist kui õpetamist? Mida tähendab väljundipõhine õppekava? Milliseid nõuded õppekavale tulenevad täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist? Kuidas arvestada õppekavas täiskasvanud õppija eripäradega? Kelle vastutus on õppekava ning milline võiks olla tulemuslik õppekava koostamise protsess? Sellele kõigele saab vastuse koolitusel.

Koolitusel õpid:

 • koostama kvaliteetseid, täiskasvanukoolituse ja väljundipõhise õppekava põhimõtetest ning täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist lähtuvaid täienduskoolituse õppekavasid;
 • kavandama õppeprotsessi;
 • sõnastama hinnatavaid õpiväljundeid (õpitulemusi);
 • valima sobivaid hindamismeetodeid ja määrama hindamiskriteeriume;
 • analüüsima ja hindama täienduskoolituse õppekavasid.

Koolitus on praktiline, mõtle eelnevalt läbi üks koolitusteema, millega koolitusel harjutada õppekava loomist. 

Koolitusel osalenute tagasiside:
🤩"Ma olen üllatunud, kuidas Sigrid suutis ka läbi ekraani luua õppimiseks ruumi, kus inimesed end turvaliselt ja ühtsena said tunda. Pean ütlema, et pole varem sellist asja veebkoolitusel kogenud".
🤩"Selge, kaasatud väga hästi, toetatud, küsimusi sai esitada, chat toimis, tagasisidestus oli väga hea oma tehtud õppekavale."

Sihtgrupp:  täiskasvanute koolitajad, koolitusjuhid, koolitusasutuse pidajad.

Koolituse maht: tundi

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg

23.03.2023 | 09:30-16:00

Toimumiskoht: 
Praktiline veebiõpe Zoomi keskkonnas

Maksumus: 150 eurot + km (180 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale.

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.

Koolitaja: Sigrid Aruväli

Sigrid on täienduskoolituse õppekavade koostamise praktik, nõustaja ning täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjali üks autoritest (Aruväli, S., Kaldas, H., Pilli, E., Reppo, S. (2016) Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium.). Sigrid on andragoog ning 8. kutsetasemega täiskasvanute koolitaja. Ta on pikaajaliselt juhtinud Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskust ning on Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse asutaja, juhatuse liige ja koolitaja. Sigrid on Eesti Haridus Kvaliteediagentuuri (HAKA) täienduskoolituse hindamisnõukogu liige.

Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolituse kontaktisik

Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 55 541 081