Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus on koolitaja õppimise ja arengu koht. Meie missiooniks on toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut, luua kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi koolitajatele ning edendada täiskasvanute koolituse kvaliteeti. Viime läbi nii avatud koolitusi, tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone inimeste arenduse, koolituse ja koolitussüsteemide väljatöötamise teemadel.

Innowise koolitus ja arendus loob õppimisvõimalusi kõikidele inimestega töötavatele inimestele. 

Meie koolituste eelised:
  • Õpe on praktiline ja suunatud oskuste omandamisele.
  • Õppijad on aktiivsed osalejad, mitte passiivsed kuulajad.
  • Koolitajad on oma ala professionaalid, kellel on lisaks erialateadmistele ka koolitajaoskused.
  • Koolitusprogrammid (ehk õppekavad) on loonud täiskasvanuõppe eksperdid.
  • Õppes kasutatakse erinevaid ja mitmekülgseid arengu toetamise meetodeid.
  • Koolitusel osaledes lood kontakte teiste arengust ja õppimisest huvitatud inimestega.
  • Sul on võimalik saada innustavat tagasisidet oma senisele praktikale ja koolitusel õpitule, saad kavandada oma edasist arengut.


OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


OÜ Innowise on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.