Kommenteeri

Eneseanalüüs - kogemusest õppimise võti.    

Andragoog ja koolitaja Marin Johnson arutleb eneseanalüüsi vajalikkuse üle ja soovitab ühte suurepärast meetodit alustamiseks.

Eneseanalüüs kui hindamise ja arengu tööriist leiab üha enam kasutust nii koolis, koolitustel, töömaailmas kui inimese enda teadlikus arengu juhtimises ja professionaalses kasvus. Eneseanalüüsist on saanud nii õppemeetod kui õpitulemuste hindamise meetod, kompetentside tõendamise vahend kutse taotlemisel, organisatsioonide arengus ja VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise) protsessis.

Eneseanalüüs aitab meil mõista ja hinnata kogemust ning sellest õppida. Lisaks aitab eneseanalüüs näha igapäevastes praktilistes tegevustes ja probleemides võimalusi edasiseks arenguks ehk toob meie ette situatsioonid, mille puhul oled mõelnud, et seni tehtu vajaks värskendust. Eneseanalüüs on justkui võti, mis võimaldab oma tegemistest sotti saada. Selle võtme kasutamine tundub aga keerukas ning tihtilugu ei oska me seda võtit kättegi võtta.  

Tõepoolest on tulemuslik eneseanalüüs protsessina mõneti keerukas ning omajagu aega nõudev. Vaevaliselt kulgeb tee enda kogemuse mõtestamiseni ning tekib tunne, et pigem jätaks pooleli või ei alustaks üldse. Ehkki me igapäevaselt mõtestame oma tegevusi pidevalt, ei ole see protsess alati teadlik. See muudabki tulemusliku eneseanalüüsi eripäraseks, et tegemist on teadliku mõtestamise protsessiga.  

Mis teeb eneseanalüüsi keeruliseks?

Eneseanalüüs on isikupärane protsess ja kantud meie senistest teadmistest, kogemustest ja väärtustest. Keerukaks teeb eneseanalüüsi selle hoomamatus - justkui pole piire ja ei tea, kust ja kuidas alustada. Teinekord on ka keerukas ise märgata reflekteerimist väärivat või on vajalik väike tõuge, mis suunaks oma kogemustesse pilku heitma, et sellest õppida. Eneseanalüüsi tulemuslikkuse tagavad sobivad meetodid ja tehnikad. 

Millest alustada?

Eneseanalüüsi puhul on oluline alustada kirjeldusest või teisisõnu kaardistamisest. Mida täpsem on kirjeldus ehk kaart, seda lihtsam on ka analüüsida. Näiteks kaardistamiseks on hea võte mõistekaardi koostamine, kus ühele mõistekaardile saab koondada kõik, mis on seotud töökogemusega. Mõistekaardile võiks koondada olulisemad õnnestumised, aga ka need situatsioonid, kus midagi jäi vajaka, mõelda sellele, kes on teised inimesed, kes selle kogemuse puhul on olulised olnud ja milline on enda roll olnud. Mõistekaart on oma võimalustest lõputu, kuid samas äärmiselt lihtne töövahend, mis aitab näha ja kirjeldada kogemust ning muuta selle enda jaoks nähtavaks. Nüüd, kus kogemus on nähtav, on juba palju lihtsam analüüsida ehk mõtestada kogetut ning analüüsi toetavad mitmed erinevad tehnikad.


Vaata lisa: Arengut toetava eneseanalüüsi koolitus 22. augustil Tallinnas.

Lisa kommentaar

Email again: