Kommenteeri

Milleks mulle koolitaja kutse? Vastab koolitaja Veronika Tuul

Uurime koolitajatelt, miks nad on otsustanud minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset ning mida on see neile andnud. Täna vastab ning annab soovitusi Veronika Tuul, kes on õppedisainer, e-õppe konsultant ja kutsega täiskasvanute koolitaja. 

Olen tihti saanud vastata küsimusele, mida täiskasvanute koolitaja kutse on mulle andnud. Isiklikult on mul väga lihtne sellele küsimusele vastata. Esmalt on koolitaja kutse andnud mulle selgepiirilise kuvandi endast kui koolitajast. Mõistan, millised on minu võimalused ja piirid täiskasvanute koolitajana, milline vastutus mul on, milline on minu praktika eetiline raamistik. Ja kuigi kutse ei ole eelduseks, et kuuluda koolitajate kogukonda, siis võimaldab see mul ennast positsioneerida praktikakogukonnas aktiivse liikmena. Kutse on avanud mulle mitmeid võimalusi lüüa kaasa koolitusprojektides ja enda kompetentse veelgi arendada. Kuid enim hindan kutse juures võimalust regulaarselt koolitajana ennast analüüsida ja e-portfoolio abil tutvustada.

Eneseanalüüsi koostamine on põnev teekond, mis tundub eemalt keeruline ja raske, kuid protsessis leiad enda jaoks tõelisi pärle! Igapäevaselt me ei mõtle väga tihti sellele, millal ja millest meie koolitajakarjäär on alguse saanud, millised ja miks on meie koolituspraktika juures märgilised sündmused, kuid eneseanalüüsis on võimalus need kõik nähtavale tuua. Leida mõne aastataguseid õppematerjale, õppijate tagasisidesid, huvitavaid mõtteid koolitustest... – need kõik võimaldavad tunda tänulikkust. Kaevumine enda koolitajapraktikasse sügavuti on huvitav ja uusi perspektiive avav.

Eneseanalüüsi koostamisel on ka teine ja praktilisem pool. Koolitaja kutse eneseanalüüsi vorm on koostatud lähtuvalt koolitaja tegevuse loogikast, seega võimaldab see anda tähendusi tegevustele, mida kindlasti oled koolitajana teinud, kuid millele pole nime andnud. Ja on ju teada fakt, et anna asjale nimi ja see muutub sulle kalliks! Eneseanalüüs annab vormi meie igapäevatööle ja seega süvendab  teadlikku tegutsemist.

Teine oluline osa koolitaja kutseeksamist on tõendusmaterjalide esitamine ja e-portfoolio koostamine. Tõendusmaterjalid ei pea olema ainult tekstid, vaid saab kasutada fotomaterjale, heli, videot. Lisaks saab rikastada oma e-portfooliot tähenduslike tsitaatide, visuaalide, värvidega. E-portfoolio kaudu saab koolitaja avada ennast viisidel, mis eneseanalüüsi piiridesse ei mahu. Praktilise poole pealt võimaldab e-portfoolio kokku seadmine tõendada oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalaseid kompetentse (üks läbivatest kompetentsidest täiskasvanukoolitaja kutsestandardis).

Täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks ettevalmistamine on koolitaja jaoks põnev, avastusterohke, kuid ka keeruline ja murettekitav aeg. Kuid ärevus ja teadmatus ei tohiks olla takistuseks selle teekonna jalge alla võtmiseks. Kindlasti saab julgust ja tuge kutsetaotlemise protsessi läbiteinud kolleegilt, koolitajate kogukonnast, kutsega seotud infopäevadelt ja koolitustelt. Võta see teekond jalge alla ja kohtume kutsega koolitajate väärikas tsunftis!

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtajad on 1. aprill ja 1. oktoober. Vaata ka Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuses 08. septembril toimuvat täienduskoolitust: "Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks", koolitajad Veronika Tuul ja Sigrid Aruväli


Lisa kommentaar

Email again: