TÄIENDUSKOOLITUS "ETTAVALMISTUS TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KUTSEEKSAMIKS"

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksamit ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis ja koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse ja professionaalse arengu mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Miniloengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse erinevaid eneseanalüüsi meetodeid ning selgitatakse, mida silmas pidada tõendusmaterjali valikul. 

Koolituse eesmärk on, et õppija on mõtestanud enda tegevust täiskasvanute koolitajana ning omab valmisolekut minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. 

Koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;

  • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid eneseanalüüsi meetodeid kasutades;

  • valib asjakohaseid tõendusmaterjale.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Osale ka kutseeksamiks vajaliku e-portfoolio koostamise koolitusel 23. septembril. Uuri lisaks siit.

Koolituse maht: 6 tundi

Toimumisaeg

08.09.2021 | 9:00-14:30

Toimumiskoht:  Zoom. 
Osalemiseks vajalik link saadetakse registreerunule enne koolituse toimumist.

Maksumus: 80+km (96€ käibemaksuga)Koolituse maksumus sisaldab koolitusel osalemist ja koolitusmaterjale. Kui osaled ka e-portfoolio koostamise koolitusel, siis kehtib mõlemale koolitusele 10% soodustus (72€+km, kokku 86,40€).

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitaja: Sigrid Aruväli

Sigrid on koolitanud ja nõustanud täiskasvanute koolitajaid, koolitusjuhte ning koolitusasutuste pidajaid ja juhte aastast 2005. Ta on andragoog, haridusteaduse magister ning Tallinna Ülikooli andragoogika õppejõud.  Lisaks koolitamisele on Sigrid Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse asutaja ja juhatuse liige ning ETKA Andras juhatuse liige. Sigridil on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7, ning ta on täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindaja.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend: 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks oleva õppetegevuse. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 1. september. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.