TÄIENDUSKOOLITUS "ETTAVALMISTUS TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KUTSEEKSAMIKS"

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. 

Õpiväljundid:

koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;

  • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana sobivaid analüüsimeetodeid kasutades;

  • valib asjakohaseid tõendusmaterjale;

  • oskab luua täiskasvanute koolitaja kompetentse tõendavat e-portfooliot.


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 7 tundi

Toimumisaeg

03.03.2021 | 10:00-16:30

Toimumiskoht: 
GoHotel Shnelli seminariruum, Toompuiestee 37, Tallinn (vaata kaardilt).

Maksumus: 125 eurot + km (150 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: Sigrid Aruväli ja Veronika Tuul


Koolitaja: Sigrid Aruväli

Sigrid on koolitanud ja nõustanud täiskasvanute koolitajaid, koolitusjuhte ning koolitusasutuste pidajaid ja juhte aastast 2005. Ta on andragoog, haridusteaduse magister ning Tallinna Ülikooli andragoogika õppejõud.  Lisaks koolitamisele on Sigrid Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse asutaja ja juhatuse liige ning ETKA Andras juhatuse liige. Sigridil on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7 ning ta hindab täiskasvanute koolitaja kutse taotlejaid.


Koolitaja: Veronika Tuul

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning tal on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina. Veronika on täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindaja.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend: 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 27. veebruar. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.