ETTEVÕTLUSE ALUSED JA ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

Unistad eneseteostusest, Sul on ideid ja oskusi, mida teised võiksid vajada? Sulle meeldiks olla oma aja, raha ja loomingu peremees? Siis tasub uurida ettevõtluse võimalusi. Tule osale praktilisel ettevõtluskoolitusel ja astu esimesed sammud ettevõtjaks saamise rajal!

Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitusel saad baasteadmised ettevõtlusest ning kõigest, mis vajalik oma ettevõtte käivitamiseks ning edukaks arendamiseks.

Koolituse jooksul valmib sul enda ettevõtte äriplaan, mis sobib ettevõtlustoetuse taotlemiseks ning lisarahastuse kaasamiseks.

Koolitusel vaadatakse üheskoos läbi nii ettevõtte idee, planeerimine kui ka teostus. Saad teada, kuidas ja mida ning millises järjekorras on mõistlik teha ning millele enim tähelepanu pöörata. Saad teada, kust edaspidi leida abi ning vastuseid küsimustele ning lisaväärtustena leiad kaasteelisi edasisteks ettevõtmisteks.

Koolituse lõpuks: on sul valminud äriplaan, oled selleks analüüsinud oma äriideed, mõelnud oma ettevõtte visioonile, missioonile, eesmärkidele ja põhiväärtustele, oled valinud sobiva ettevõtlusvormi ja ehk juba asutanud ka oma ettevõtte. Tead, kuidas analüüsida ettevõtluskeskkonda, kuidas disainida oma ettevõtte tooteid ja teenuseid, ning arvutada nende hindu ja prognoosida finantse. Omad ülevaadet maksudest, seadustest ning sellest, kuidas korraldada oma ettevõttes turundust, analüüsida turgu ja konkurente, maandada riske. Samuti oled vaadanud, milliseid on võimalused erinevateks toetusteks.

Koolitus on praktiline rõhutades just seda, mida alustaval ettevõtjal on vaja teada. Kasutatakse loengu, arutelu, paaris- ja grupitöö, individuaalse töö, simulatsiooni, juhtumianalüüsi, argumenteerimise meetodeid. Olulisel kohal on grupisisene tugi ja koosõppimine.

Sihtgrupp: vähekogenud ja alustavad ettevõtjad, MTÜ-de liikmed, kõik huvilised, kel on soov ettevõtluse või mõne suurema projektiga alustamiseks vajalikud etapid süsteemselt läbi töötada ja selleks (äri)plaan koostada.

Koolituse maht: 90 tundi, millest 56 tundi on veebipõhist õpet ning 34 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Toimumisajad

Koolituspäevi on kokku seitse. Koolitus toimub kell 09:30 kuni 16.30.

09.11.2021 | Sissejuhatus koolitusprogrammi. Ettevõtlusega alustamine, ettevõtluse ja juhi arengusuunad. Ettevõtlustoetused ja tugistruktuurid.
10.11.2021 | Äriplaan. Ettevõtte tegevuse eesmärgistamine, visioon. Ettevõtte loomine. Ettevõtluskeskkonna analüüs.

16.11.2021 | Toode ja teenus. Klienditeekonna kaardistamine. Sissejuhatus finantsplaneerimisse.
19.11.2021 |  Ettevõtlusega seotud maksud. Finantsaruanded, ettevõtte raamatupidamise korraldamine. Eelarve ja tasuvusuanalüüs, toote/teenuse omahinna arvutamine.

23.11.2021 | Turg ja turundus, sh turundusuuringud, turundusstrateegia. Turundusplaani koostamine.
24.11.2021 | Konkurents. Riskianalüüs. Ettevõtlust reguleeriv seadusandlus.

30.11.2021 | Juhtimine. Ettevõtte tegevuse lõpetamine. Äriplaanide kaitsmine. Kursuse lõpetamine.

Toimumiskohad:  veebikoolitus Zoomi keskkonnas.

Maksumus: 750 eurot + km (900 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: 

Cynne Põldäär on koolitanud alustavaid ettevõtjaid ning üliõpilasi aastast 2011. Cynne on töötanud seitse aastat maakondlikus arenduskeskuses, aidates selle ajaga luua sadu ettevõtteid, nõustades äriplaane ning erinevaid rahataotlusprojekte. Ta on kahe pereettevõtte ning ühe MTÜ juhatuse liige. Cynne on andragoog ning omab täiskasvanute koolitaja kutset, tase 6.


Ülle Moks on õppinud asjaajamist ja organiseerimist, aastal 2012 lõpetas ta Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala (2012, cum laude). Tema tööelu on seotud peamiselt 3 valdkonnaga - maksundus, raamatupidamine ja dokumenditöö. Töötanud Maksu- ja Tolliametis (25 aastat) muuhulgas ka revidendina, kus tema tööülesanneteks oli raamatupidamise ning maksude arvestamise õigsuse kontrollimine. Täna töötab Ülle kutseõpetajana õpetades peamiselt bürooöötajaid ning raamatupidajaid, samuti õpetab ta tööõigust, majandust ja ettevõtlust ning on läbi viinud erinevaid täiskasvanute täienduskoolitusi. Oma väikeses pereettevõttes osutab ta raamatupidamisteenust  mikro- ja väikeettevõtetele.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 48 tunnis (Eesti Töötukassast alustava ettevõtja toetuse taotlejad 56 veebipõhise õppe tunnis) ning läbinud hindamise. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes, kui on osaletud vähemalt 42 veebipõhise õppe  tunnis, esitatud ja kaitstud äriplaan.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 2. november. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhiga:
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.