ERIVAJADUSTE -JA TOIMETULEKURASKUSTEGA ARVESTAMINE TÄISKASVANUTE NÕUSTAMISEL

Täiskasvanutega töötades võivad spetsialistid kokku puutuda ootamatute ja arusaamatute raskustega. Näiteks ei suju koostöö kliendiga nii, nagu peaks, ning tema toimetulek ei tundu eakohane. Tegemist võib olla erivajadusega kliendiga, kes vajab erilist lähenemist. On hea, kui inimene ise on enda eripäradest teadlik ja oskab sellest ka nõustajale rääkida. Olukord muutub keerulisemaks, kui tegemist esmapilgul terve inimesega, kellel ka tema enda arvates on kõik korras. Samas on asjaajamine ja kokkulepete elluviimine  raskendatud, alustatud plaanid jäävad reeglina pooleli, ta ei püsi õpingutel või töökohal, võivad esineda sagedased konfliktid suhtlemisel.  Võib ju mõelda, et inimene lihtsalt ongi selline, aga tihti on tegemist täiskasvanu erivajadusega, millest tulenevad paljud kohanemis- ja toimetulekuraskused.

Koolitusel  saab selgemaks, kuidas ära tunda erivajadust ning kuidas planeerida koostööd kliendiga lähtuvalt tema  võimalikust erivajadusest ja piirangutest.

 Koolitusel õpid:

  • märkama ja mõistma erivajadusega inimeste peamisi vajadusi ning piiranguid, mis takistavad tema toimetulekut erinevates situatsioonides;  
  • orienteeruma toetavate teenuste süsteemis, võrgustikutöös ja juhtumikorralduse põhimõtetes;
  • kujundama oma tööd hõlbustavat professionaalset võrgustikku.                                                                                                                                                                                               
Sihtgrupp:
täiskasvanutega töötavad spetsialistid,  kes vajavad teadmisi erivajadusega või toimetulekuraskustega täiskasvanu toetamiseks (sotsiaaltöötajad, juhtumikorraldajad, nõustajad, kriminaalhooldajad, pikaajalise kaitstud töötamise teenuse osutajad)

Koolituse maht: 
4 tundi

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.


Toimumisaeg

16. september | 11:00-14:30

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.

Maksumus: 80 eurot + km (96 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale, kohvipause.

Koolitaja:  Tatiana Kaparina

Tatiana on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise seminari sotsiaaltöö erialal. Ta on töötanud Tallinna vaimse tervise keskuses alates 2007. aastast, sh 12 aastat nendest TVTK rehabilitatsiooni meeskonnas. Tatiana on läbinud CARe metoodika ning riskihindamise ja -juhtimise väljaõppe ning omandanud tööalaste oskuste hindamise Hamet E ja Hamet 2, TTR (toetatud tööle rakendamise metoodika) juhendaja tunnistused. Tema professionaalseks erihuviks on vähenenud töövõimega inimeste (ja eriti psüühikahäirega inimeste) aitamine avatud tööturule. Tatiana juhendab ka mitmeid gruppe, sh suhtlemisoskuste arendamise, tööoskuste hindamise ja tööle saamist toetavat gruppi ning viib läbi psüühikahäirega inimeste lähedastele mõeldud perekoolitust.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolituse kontaktisik

Terje Kapp
terje.kapp@innowise.ee
+372 55 520 125   


Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.