KOOLITAJA DIGIOSKUSTE ARENGUPROGRAMM

Laiapõhjaline ja praktiline arenguprogramm oskuslikuks e-õppe ja digivahendite kasutamiseks õppetöö ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel. 

Koolitusel õpid:
  • analüüsima ja hindama e-õppekeskkondade ja distantsõppe läbiviimise võimalusi õppeprotsessis; 

  • kasutama digivahendeid eesmärgipäraselt ja põhjendatult õppeprotsessi planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; 

  • koostama interaktiivset õppesisu; 

  • planeerima õppeprotsessi läbiviimisel õppija digipädevuste toetamist; 

  • analüüsima enda kui õpetava inimese digipädevusi DigCompEdu raamistiku alusel.

Sihtgrupp: koolitajad, kes kavandavad, disainivad ja viivad läbi e-kursusi.

Koolituse maht: 78 tundi, millest 36 tundi on auditoorset õpet, 12 tundi sünkroonset õpet veebikeskkonnas ja 30 tundi asünkroonset õpet ja iseseisvat tööd.

Koolituse ülesehitus on praktiline ning õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad. Koolitus on üles ehitatud põimõppe meetodil, kus klassiõpe vaheldub veebikeskkonnas õppeg. Kasutatakse kaasamise meetodeid, mis võimaldavad õppijatel omandada aktiivselt kaasatud õppija kogemuse. Demonstratsioonid ja käed-külge meetodil harjutamine aitab õppijal omandada praktilised oskused ja julguse iseseisvalt digivahendeid kasutada. Osalejatel on võimalik aktiivselt panustada teadmusloomesse grupitöös ja arutelus.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Ava siin video, kus koolitaja Veronika Tuul ja koolitusjuht Liina Sieberk tutvustavad arenguprogrammi.

Toimumisaajad ja koolitusteemad

Koolituspäevi on kokku 10 ning koolitus toimub teisipäeviti. Kontaktõppe päev toimub 10.00-15.30, veebiõpe 10.00-12.15.

16.11.2021 | Digivahendid õppimiseks ja õpetamiseks. Digivahendite klassifikatsioon. Koolitaja digipädevused DigCompEdu pädevusmudeli järgi. Õpihaldussüsteemid ja digivahendid virtuaalsete koolituste läbiviimiseks. Klassiõpe.

23.11.2021 | Digivahendid kaasamiseks virtuaalsetel koolitustel – valge tahvel, küsitlused, jutunurk, eraldatud ruumid. Õpe veebikeskkonas.

07.12.2021 | Vahendid õppevideote loomiseks, redigeerimiseks, avaldamiseks. Klassiõpe.

14.12.2021 |  Õppematerjalide, õppevideote varamud ja keskkonnad. Õpe veebikeskkonas.

21.12.2021 | Digivahendid õppematerjalide loomiseks ja haldamiseks. Klassiõpe.
  
04.01.2022 | Autorlus, autorikaitse ja viitamine õppematerjalide loomisel. Õpe veebikeskkonnas.

11.01.2022 | Digivahendid grupi- ja koostöö toetamiseks. Pilvepõhised koostöökeskkonnad. Klassiõpe.

18.01.2022 | Õpistsenaariumid. Õppeprotsessi läbiviimine ja õppija toetamine digiõppes. Õpe veebikeskkonnas.

25.01.2022 | Digivahendid hindamiseks ja tagasisideks. Interaktiivsed töölehed ja ülesanded. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine. Klassiõpe.

01.02.2022 | Virtuaalsed praktikakogukonnad õpetava inimese professionaalse arengu toetamiseks. Iseseisvate tööde esitlemine ja tagasisidestamine. Klassiõpe.

Toimumiskoht: Hotell Centenniali seminariruum Inspiratsioon, Endla 15, Tallinn

Maksumus: 1400 eurot + km (1680 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).


Koolitaja: Veronika Tuul

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle 15 aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja täiskasvanute õpetamine kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õppedisaineri ja e-õppe konsultandina.
Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 09. november. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.


Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:

Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.