ENESETEADLIK JA KAASAV JUHTIMINE

Et inspireerida teisi, tuleb olla kontaktis iseendaga, omada tugevat sarnast tööd tegevate inimeste tugivõrgustikku ning olla esmalt ise inspireerinud. Juhtide enesetäiendusprogrammis lähtume põhimõttest, et iga liider peab olema esmalt teadlik iseendast just selles eluetapis, kus tema ise on.

Koolitus on suunatud liidri tüüpi tuleviku juhi oskuste arengule, mis toetub teadlikkuse tõusule enda tugevustest ja mõjust juhina ning arusaamale, kuidas inspireerida ja kaasata meeskonnaliikmeid.

Juhi teadvustamata nägemus enda mõjust meeskonnaliikmetele võib viia arusaamatusteni, vastastikuse usalduse nõrgenemiseni ja nõrgemate tulemusteni. Samas enda tugevusi hästi tundev ja neid võimendav juht inspireerib meeskonnaliikmeid tooma välja ka neis parima. Just seeläbi saavutatakse kõrgem rahulolu tööl, kõrgemad finantstulemused ja pühendunum organisatsiooni eesmärkide suunas liikuv meeskond.

Koolituse tulemusena oled omandanud teadmisi ja oskusi, kuidas teadlikult kujundada enda juhtimiskäekirja ja võimendada tugevusi ning seeläbi luua endale vajalikku tugivõrgustikku ja saavutada tulemusi inimestega koostöös.

Praktilisel koolitusel mõtestad nüüdisaegse juhtimise kontseptsioone ja seostad neid läbi erinevate juhtumianalüüside, arutelude ja enda praktikaga.

Koolituse lõpuks:

  • oskad analüüsida enda juhtimiskäekirja eestvedamise kontekstis;
  • võimendad enda tugevusi inimesekeskse juhina;
  • tead konfliktide lahendamise võimalusi meeskonnas;
  • lood endale vajalikku tugivõrgustikku:
  • kasutad kovisiooni meetodit juhtimises.

Koolituse käigus saab kummutatud ka müüt, et „juht on tipus üksi“ ja loome usalduslikud suhted sama taseme kolleegidega enda organisatsioonist väljaspool, et juht ei jääks oma töös üksi.

Sihtgrupp:  juhtimiskogemusega inimesed, kes soovivad arendada juhi kompetentse. Soovituslikult varasem inimeste juhtimise kogemus.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millest 16 tundi on kontaktõpet ning 8 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 

Toimumise aeg: 

02.12.2021 | 10:00-17:00 
17.12.2021 | 10:00-17:00

Toimumiskoht:  Hotell Kreutzwaldi Raamatukogu saal, Endla 23, Tallinn

Maksumus: 675 eurot + km (810 eurot käibemaksuga).  Koolituse maksumus sisaldab kohvipause ja lõunasööke.
Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Ivar Raav

Ivar (www.juhtimisjalajalg.ee) on peamiselt inspireeritud juhi toetamisest ning sisemisele kasvamisele kaasa aitamisest. Tema fookus on tänu pikaajalisele juhtimiskogemusele süsteemsel praktiliste juhtimisoskuste õppimisel ning organisatsioonikultuuri arendamisel inimesekeskseks. Teine südameteema on tema jaoks mitmekesisuse loomine ning arendamine organisatsioonides.

Ivar omab ligi 15-aastast kogemust inimeste arendajana ja koolitajana ja üle 10 aasta juhtimiskogemust spetsialistide ning peamiselt juhtide juhina Swedbankis, Omnivas ja If Kindlustuses. Ivaril on magistrikraad organisatsioonikäitumises. 

Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud kõigis auditoorsetes tundides ja saavutanud õpiväljundid. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 25. november. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.