TÄISKASVANUD ÕPPIJAT TOETAVATE ÕPPEMEETODITE KASUTAMINE

Oskuslik mitmekesiste meetodite valdamine on kvaliteedimärgiks igale koolitajale ja õpetajale. Sobivad meetodid on vahendiks, millega kujundada õppekeskkonda, innustada õppijaid ning luua tingimusi õppimiseks. Mida mitmekesisem on koolitaja meetodite pagas ning selgem arusaam, millised meetodid minu õpetamisviisiga sobivad, seda tulemuslikumalt saab õppijate motivatsiooni ja õppimist toetada. Paraku kipuvad meetodid nii koolitajate endi kui õppijate jaoks kuluma ning meetodite ülevaatus ja värskendamine on koolitaja ja õpetaja professionaalse arengu lahutamatu osa.

Koolitusel annab võimaluse mõtestada oma õpetamistegevust, saada ülevaade kaasaegsetest õppemeetoditest, neid praktiliselt katsetada ning uuendada oma meetodite tagavara. Koolitusel on olulisel kohal erinevate meetodite läbitegemine, arutelud, kogemuste jagamine ning refleksioon.

Koolitusel õpid:

  • valima õppemeetodeid lähtuvalt õppe eesmärgist, mõjust täiskasvanud õppijale ning õppe etappidest;
  • arvestama meetodite valikut mõjutavate teguritega (nt. aeg, teema, grupi eripära jt);
  • kasutama erinevaid meetodeid (sh aktiivõppemeetodeid) sihipäraselt ning õppija õppimist ja õpioskuste arengut toetavalt;
  • kasutama aktiveerivaid meetodeid ja võtteid erineva suurusega auditooriumite kaasamiseks ning aktiivse osalemise toetamiseks õppeprotsessis;
  • reflekteerima meetodite kasutusvõimalusi ja sobivust enda koolitaja identiteediga ning õpetatavast erialast lähtuvalt.

Sihtgrupp: õpetajad, õppejõud, täiskasvanute koolitajad, kes soovivad oma õpetamispraktikat täiustada ja uuendada.

Koolituse maht: 16 tundi.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisajad:

28.03.2019 | 10:00-17:15
29.03.2019 | 09:00-16:15

Toimumiskoht: Tartu, V Spa Konverentsikeskus (Latvia saal), Riia 2 (vaata kaardilt).

Maksumus: 310 eurot + km (372 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitaja: Georgi Skorobogatov

Georgi on koolitanud õpetajaid ja koolitajaid alates 2006. aastast. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning tal on täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Georgi peamised koolitusteemad on seotud õppimise ja õpetamisega, s.h. õppeprotsessi etapid ja õpetava inimese kompetentsid, refleksioon, professionaalne areng, töökohapõhine õpe, õppima õppimine, õppimist toetav hindamine, õppemeetodid, kaasaegsete esitlusvahendite kasutamine.

Georgi on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juht ning MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liige.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 16 auditoorses tunnis (16st) ning sooriatnud hindamismeetodid. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 20. märts. Registreerumiseks peale tähtaega, võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.


Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Liisa Hummal
liisa.hummal@innowise.ee
+372 5347 7178