TÄIENDUSKOOLITUS "ANDEID TOETAV ÕPETAMINE"

Koolituse eesmärk on aidata osalejatel nii sotsiaalsetest uskumustest kui ka teoreetilistest teadmisest lähtuvalt mõista andekuse tausta ja fenomeni eri tahke ning toetada suhtlus- ja õpetamisoskuste kujunemist töös andekatega. Levinud on arvamus, et sageli ei lase kool ja ülikool õppijatel oma annetest teadlikuks saada, kuna meie haridussüsteem ei keskendu sellele. Praegu toimuvad haridusuuenduse protsessid on keskmesse võtnud õppijate annete arengu ja seda toetavad tegevused ning väljundid. Koolitus keskendub just nende protsesside mõtestamisele ja toetamisele.

Koolituse eesmärk: koolituse läbinu on kujundanud arusaama andekusest ja teab parimaid viise annete arengu toetamiseks erinevate osapoolte koostöös.


Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • mõtestab andekuse tähendust ja seostab teadmist andekusest oma praktikaga;
  • analüüsib annete märkamiseks ja toetamiseks olulisi personaalseid kompetentse;
  • rakendab erinevaid meetodeid ja tehnikaid andeid toetava õppe kavandamisel ja läbiviimisel.


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 16 tundi

Toimumisaeg

04.-05.11.2021 | 10:00-16:30

Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn (vaata kaardilt).  

Maksumus: 290 eurot + km (348 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja: Halliki Põlda

Halliki on keele- ja kommunikatsiooniteadlane, õppejõud ja täiskasvanute koolitaja. Tal on Tallinna Tehnikaülikoolist inseneridiplom, Tallinna ülikooli kommunikatsiooni magistrikraad ja sama ülikooli doktorikraad keeleteaduses. Halliki töötab Tallinna ülikoolis elukestva õppe lektorina, õpetades peamiselt andragoogika õppekavadel. Täiskasvanute koolitajana on Halliki koolitusvaldkonnad seotud koolitaja kommunikatiivsete oskuste arendamisega ja meetodite kasutamisega täiskasvanukoolituses; elukestva õppe tähenduste mõtestamise ja selle õppe läbiviimisega. Halliki on üks vähestest andekuseuurijatest Eestis, samal teemal kaitsnud 2018. aastal ka doktoriväitekirja. Oma koolitustes keskendub ta andekusega seotud küsimustele, inimeste annete märkamisele, toetamisele ja arendamisele.


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend: 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 29. oktoober. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.