TÄIENDUSKOOLITUS "ETTAVALMISTUS KARJÄÄRISPETSIALISTI KUTSEEKSAMIKS"

Koolitus on Sulle, kui soovid taotleda või taastõendada karjäärispetsialisti kutset ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, eneseanalüüsi ja arengumapi koostamises.

Koolitus on praktiline ning suunatud karjäärispetsialisti tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Miniloengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma arengumappi.

Koolituse eesmärk on, et õppe läbinul on valmisolek minna taotlema karjäärispetsialisti kutset. 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:

  • omab ülevaadet karjäärispetsialisti kutsestandardist ja kutse taotlemise protsessist;

  • analüüsib ennast karjäärispetsialistina sobivaid analüüsimeetodeid kasutades;

  • on tuttav hindamisstandardiga, valib asjakohaseid tõendusmaterjale;

  • oskab luua karjäärispetsialisti kompetentse tõendavat arengumappi;

  • on tuttav hindamisülesande (näiteks kaasuse lahendus, simulatsioon) ja/või intervjuu põhimõtetega.


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Koolituse maht: 6 tundi

Toimumisaeg

25.08.2020 | 10:00-15:30

Toimumiskoht: 
MTÜ Mondo, Telliskivi 60a , Tallinn (vaata kaardilt).

Maksumus: 125 eurot + km (150 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõunasööki.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: Ele Parik ja Marju Põld

Koolitaja: Ele Parik

Ele on töötanud karjäärivaldkonnas alates 2006. aastast erinevates asutustes karjäärinõustaja ja juhtivkarjäärispetsialistina. Kogemuste pagasisse kuulub erinevate sihtgruppide (noorte, täiskasvanute, eakate, erivajadustega inimeste, välismaalaste, töötavate ja töötute) individuaalne, grupi- ja e-nõustamine. Koolitajakogemust on andnud grupinõustamiste, erialaste koolituskavade väljatöötamine. Läbitud on ka mahukas koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe, mis andis teadmised ja oskused täiskasvanute koolitamiseks ning videotreeningute läbiviimiseks. Koolitajana on Ele läbi viinud erinevaid suhtlemisoskuste, eneseesitluse ja karjääriplaneerimise teemalisi koolitusi. Hariduselt on Ele personalitöö ja arenduse magister ning varasemalt õppinud ka sotsiaaltöö korraldust. Ele on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.


Koolitaja: Marju Põld

Marju on töötanud karjäärinõustajana pea 20 aastat, seda nii enda ettevõttes Karjääripõld OÜ kui ka avalikus sektoris. Marju kireks on inimeste toetamine nende karjäärijuhtimisel ja kujundamisel ning aastate jooksul on tema juures osalenud kliente individuaalsel nõustamisel üle kolme tuhande. Marjul on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad personalijuhtimises ning Tallinna Ülikoolist bakalaureusekraad infoteadustes. Karjäärinõustaja väljaõppe on Marju saanud Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise õppekava alusel toimunud baaskoolitusel ning tal on  karjäärinõustaja kutse, tase 7. Marju täiendab end regulaarselt erialastel täienduskoolitustel, sh on ta õppinud karjäärinõustamise suurkujude Norman Amundson, Adrian Furnham, James Sampson, Spencer Niles jt. koolitustel.  Marju omab Life Coach sertifikaati, 5 aastast kogemust koolitajana ning teeb koostööd metoodika ja karjääriteenuste arendajana nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidega. Marju on autor ja kaasautor mitmetele karjääriteemalistele publikatsioonidele,  sh Karjäärinõustamise käsiraamat (2018). Marju on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algus
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend: 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamise aluseks olevad õppetegevused. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. august. Vabade kohtade olemasolul on võimalik koolitusele registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

OÜ Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.