FOORUMTEATRI JUHENDAJA VÄLJAÕPE

Foorumteatri juhendaja väljaõppes omandad oskused praktiseerida foorumteatrit iseseisvalt nii töötoa kui ka etenduse formaadis. Koolitusel avatakse põhjalikult kõik foorumteatriga seonduv – alates selle ajaloolis-kultuurilisest kontekstist ja eetikast ning lõpetades foorumteatri etenduse juhendamisega. Lisaks foorumteatri oskuslikule kasutamisele pööratakse koolitusel tähelepanu ka meetodi läbiviijale, tema rollile ja valikutele, mida foorumteatri meetodi kasutamine endas hõlmab. 

Foorumteater toetab õppimist ja toimetulekut erinevates suhetes ja suhtlemisolukordades. Foorumteatrit saab kasutada õppetöös koolis ja koolitustel,  konverentsidel, organisatsioonide ja meeskondade arendamisel, seminaridel jne. Foorumteatrist saad lähemalt lugeda siit.

Õppe eesmärgiks on omandada foorumteatri meetod viisil, mis lubab osalejal iseseisvalt praktiseerida nii foorumteatri töötoa kui ka etenduse juhtimist.

Koolituse läbinud õppija mõtestab juhendajana foorumteatri meetodit, lähtub praktikas meetodile kohastest põhiprintsiipidest ja -väärtustest ning rakendab sihipäraselt foorumteatri meetodit erinevate huvigruppidega nii töötoa kui ka etenduse formaadis.

Koolitus on praktiline ning osalejad on aktiivsed koosloojad kogu õppeprotsessis. Olulisel kohal on harjutuste ja tegevuste praktiline läbitegemine, katsetamine ja ühiselt õppimine, omal kohal on ka refleksioon.

Teemad, mida koolitusel käsitletakse:
  • foorumteatri kujunemine ja selle ajaloolis-kultuuriline taust;

  • foorumteatri põhiprintsiibid, väärtused ja eetika;

  • foorumteatri juhendaja roll ja vastutus;

  • foorumteatri tehnikad ja etenduste välja töötamine;

  • foorumteatri rakendamine erinevate sihtgruppidega;

  • foorumteatri etenduse juhtimine ja töötubade läbiviimine.

Sihtgrupp: foorumteatri juhendaja koolituse sihtgrupiks on koolitajad, gruppide juhendajad (õpetajad, huvijuhid, draamaringide juhendajad) ning kõik foorumteatri meetodist huvitunud täiskasvanud.

Koolituse maht: 64 tundi, millest 48 tundi on auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Toimumisaajad 

Koolituspäevi on kokku 6, kell 9.00 kuni 16.15. 

03.03.2022 | 
04.03.2022 | 

10.03.2022 |
11.03.2022 |

24.03.2022 | 
25.03.2022 | 

Toimumiskohad:  Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.

Maksumus: 700 eurot + km (840 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21)

Koolitajad: 

Gertha Teidla-Kunitsõn 

on foorumteatriga seotud olnud alates 2009. aastast. Esialgu õppija ja näitlejana, ent hiljem juba koolitaja ja juhendajana. Gertha on uurinud foorumteatrit nii oma bakalaureusetöös kui ka magistritöös, viimane keskendus just täiskasvanute õpikogemusele foorumteatris. Täna töötab ta Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis andagoogika külalislektorina ning õpetab Tallinna Ülikoolis õppeainet “Foorumteater mitteformaalse õppe meetodina”.

Nikolai Kunitsõn
 

on tegelenud foorumteatriga aastast 2008, viinud aastate jooksul läbi hulgaliselt töötubasid, koolitusi ja etendusi erinevate sihtrühmadega. Aastal 2011 asutas ta koos kolleegiga organisatsiooni MTÜ Foorumteater, mis on juhtiv foorumteatri teenuseid pakkuv organisatsioon Eestis. Hetkel töötab ta Tallinna Ülikoolis politoloogia lektorina ja uurib doktorantuuris foorumteatril põhinevate meetodite võimalikku rakendamist haridus- ja lõimumisvaldkonnas.

 Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 40 auditoorses tunnis (48st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. veebruar. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 5554 1081

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.