VEEBISEMINAR - KÜBERTURVALISUSE TAGAMINE JA ISIKUANDMETE KAITSE E-ÕPPES


Kuidas pakkuda õppijatele turvalist e-koolitust? Millised riskid kaasnevad pilveteenustega ja kuidas neid maandada? Millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted? Kas ja kuidas kasutada nõusolekut isikuandmete töötlemisel koolitamise käigus? Milline on professionaalse koolitaja küberhügieen? 

Need on olulised küsimused, millele iga koolitusasutus ja koolitaja peab läbi mõtlema pakkudes e-õpet. Samuti tuleb nii koolitust planeerides kui ka reklaamides läbi mõelda, kuidas seda teha nii, et isikuandmete töötlemise nõuetega vastuollu ei mindaks. Oluline on mõista, et privaatsuse vajadus võib õppijatel olla erinev, ning kaaluda, kuidas koolitust korraldada viisil, et rahul oleksid ka privaatsusnõudlikumad õppijad.

Sihtgrupp: e-õppe läbiviijad, haridus- ja koolituskeskuste töötajad, koolitajad ja õpetavad inimesed.

Veebiseminari eesmärgiks 
on teadlikkus küberturvalisuse tagamise erinevates aspektidest e-õppes ja oskuslik ümberkäimine isikuandmetega koolitussuhetes.


Teemad:  
  • koolituskeskkonna kaitsmine, andmete ja koolituste salvestamine;
  • koolitaja küberhügieen, küberprügi, pilveteenuste kasutamise riskid;
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted, nõusolek ja konfidentsiaalsuskokkulepped.

Koolitaja: Triin Nigul


Triin töötab infoturbe ja andmekaitse valdkonnas alates aastast 2000, omades töökogemust nii era- kui avalikus sektoris. Sealhulgas on Triin aastaid koolitanud töötajaid erineva suurusega organisatsioonides ja tegeleb koolitamisega regulaarselt praegugi. 


Veebiseminari toimumisaeg: 3. juuni 2020 kell 15:00 – 17:15, ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerunud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist.  

Veebiseminari maksumus on 49€ + km (kokku 58,80€)

Veebiseminari eest tasumine:

  • toimub arve alusel enne veebiseminari algust;
  • registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru veebiseminarile (ava regisreerumisvorm).


Kontaktisik

Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 56 606 938