JUHENDAMISOSKUSTE ARENDAMINE TÖÖKOHAL

Juhendamisoskused on olulised igale inimesele, seda veel eriti igale töötavale inimesele. Kõik, kes on kunagi tööd alustanud, on olnud juhendatava rollis ning võivad seda kogemust naeratusega meenutada. Kui Sul on olnud õnne töötada pikaajaliselt samas asutuses või ettevõttes, siis oled Sa tõenäoliselt ka mõnda uut kolleegi või praktikanti juhendanud. Enamasti on juhendaja rollis kogenud ja oma valdkonda hästi tundev inimene, kuid sageli puuduvad sellisel eksperdil teadmised ja oskused, kuidas vajalikku kompetentsi efektiivselt edasi anda.

Selle lahenduseks oleme loonud süsteemse ja terviklik juhendamisoskuste arendamise koolituse. Koolitusel õpid juhendama uusi kolleege ning praktikante efektiivselt, professionaalselt ja nutikalt.

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek juhendamise võtmetegevustest lähtuvalt töötajat või praktikanti toetavalt instrueerida.

Koolitusel õpid:

  • juhtima juhendamise protsessi ja kasutama võtmetegevusi;

  • kasutama mõjutamisviise ja tundma mõjutamise skaalat;

  • töötajat või praktikanti toetavalt instrueerima.

Koolitus on praktiline. Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, paaris- ja rühmaöid, ühisarutelusid. Õppijale koguneb isiklik õppematerjal koolitusel tehtud praktilistest ülesannetest.

Sihtgrupp: inimesed, kes juhendavad uusi töötajaid ja/või praktikante.

Koolituse maht: 12 tundi

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.

Toimumisaeg

15.03.2022 | 10:00-15:30
16.03.2022 | 10:00-15:30

Toimumiskoht:  BCS Koolituskeskus, Aia 7
(vaata kaardilt).

Maksumus: 290 eurot + km (348 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööke.

Koolitaja: Ene Raid

Ene on koolitaja, karjäärinõustaja, psühholoog. Seda kogemust on toetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse õpingud, Tallinna Ülikooli loovteraapia magistri õpingud, suhtlemistreeneri väljaõpe ning mitmed eneseuurimuslikud lühipraktikad. Alates aastast 2009 on Ene omanud Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistust. Ene on olnud koostöös nii haridusasutuste (Tartu Rahvaülikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Teaduskool, Sisekaitseakadeemia), aga ka paljude eraettevõtetega, mis on võimaldanud mitmekülgseid kogemusi.

Praktikajuhendajate ja uute töötajate juhendamise teemas sai Ene esimesed kogemused aastal 2007, kui korraldas koolitusjuhina selles valdkonnas mahukaid koolitusi. Ene on juhendajaid koolitanud vahemikus rahvusvahelisel tasemel aastatel 2010-2020 kokku 42 koolitusgruppi. 


Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tunnistus ja tõend:
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud auditoorsetes tundides ning sooritanud praktilised ülesanded. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 7. märts. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Koolituse kontaktisik

Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
+372 5554 1081   

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.