LASTEAIAÕPETAJA KUI KOOSTÖÖ JUHT JA VÄÄRTUSTE KANDJA

Lasteaedade töö eripärast lähtuvalt, kus töötavad kolm või enam töötajat koos ühes rühmas, on eriti oluline koostöö juhtimise oskus (eriti määratud juhtiva õpetaja puhul). Just suhtlemis- ja väärtuskonfliktid on paljudes lasteaedades probleemide allikaks ja tööga rahulolematuse põhjuseks. Teadmised enda ja teiste juhtimisest, motivatsioonist ning õpikäsitusest on eeldused heale koostööle ja ühisele väärtusruumile rühmas. See tõstab nii töötajate enesetõhusust ja töörõõmu kui ka mõjutab otseselt laste heaolu ja arengut ning nende suhtlemis- ja koostööoskusi.

Koolitusel õpid:

  • mõistma väärtusi, mis toetavad lapse arengut ja õppimist lasteaias;
  • analüüsima enda tegevust laste heaolust ja arengust lähtuvate väärtuste kujundamisel rühmas;
  • teadvustama enda rolli rühma meeskonna juhina ja kaasaegse õpikultuuri kujundajana.
Sihtgrupp: koolieelse lasteasutuse õpetaja, õpetaja abi, lapsehoidja, õppealajuhataja.

Koolituse maht: 6 tundi


Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaeg: 8. august | 10:00-15:30


Toimumiskoht: 
Hotell Centenniali seminariruum, Endla 15, Tallinn.

Maksumus:  160 eurot + km (192 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale, kohvipause.

Koolitaja:  Külvi Teder

Külvi Teder (MA) on töötanud 22 aastat hariduse valdkonnas (alus- ja põhiharidus) nii õpetaja kui õppejuhina. Külvi on aastast 2013 eralasteaed-põhikooli looja ( sh pidaja juhatuse liige) ja viinud ellu oma visiooni heast lasteaiast. Tema lasteaed pälvis ka TÜ eetikakeskuse poolt tunnustuse “Väärtuskasvatuse lasteaed” (2016). Külvi tegeleb igapäevaselt alushariduse kvaliteedi ja väärtuskasvatuse rakendamise teemadega nii oma asutuses kui ka koostöös nt Tartu Ülikooliga (olles praktikabaas, tehes üliõpilastele täiendkoolitusi). Külvi Teder ütleb: “Ma tean, mida tähendab alushariduses hea õpetaja nii pidaja/juhi vaatest kui ka õpetaja/õppejuhi vaatest. See võimaldab luua sisukaid ja praktilisi koolitusi, tehes iga koolitust nii nagu soovin, et minu lasteaiaõpetajatele tehakse. Et aeg oleks hästi kasutatud ja koolitusest tõuseks kasu eelkõige iga lapse heaolu ja arengu toetamiseks ja ka asutuse väärtuste kandmise /maine jaoks.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).


Koolitusjuht

Terje Kapp
terje.kapp@innowise.ee
+372 5552 0125   

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.