Kommenteeri

Kaks soovitust, kuidas koolitaja saab eristuda.

Koolitaja ja täiskasvanute koolitaja kutse hindamiskomisjoni esimees Anu Harjo soovitab, kuidas koolitaja saab kireval koolitusmaastikul silma paista.

Õppimine ja koolitus on paljude edukate organisatsioonide märksõna, et arendada oma töötajaid, meeskondi ja olla kursis uute suundumustega töövaldkonnas. Kümned põnevad pakkumised atraktiivsete ja kõike lubavate pealkirjade, huvitavate programmide ja koolitajatega laekuvad igapäevaselt organisatsioonide meilboksi ning ees on keeruline otsus, mille järgi valida sobivaim ja usaldusväärseim arenduspartner. Ja see on mõtlemise koht ka igale koolitajale.

Kuidas koolitajana eristuda ja silma paista?  

Üheks võimaluseks on täiskasvanute koolitaja kutse. Paljudes valdkondades eelistatakse kutsega koolitajaid, sest kutse olemasolu annab nii õppijale kui koolituse tellijale kindlustunde, et  koolitamas on pädev inimene, kes tunneb õpetatavat valdkonda, lähtub täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja toetab õppimist parimal viisil ning tuleb õppeprotsessi vältel toime ka inimeste juhtimise ja arengu toetamise protsessiga laiemalt.

Teiseks võimaluseks on teadlik ja järjepidev enda kui koolitaja isikukuvandi loomine. Oskuslik koolitaja isikliku brändi läbi mõtlemine ja mõtestamine ning sellest tervikliku arusaama loomine võimaldab koolitajal ennast tulemuslikumalt tutvustada, oma mainet kujundada, kontakte luua, eristuda ja meelde jääda ning seeläbi oma referentse kasvatada.

Kokkuvõtlikult, pädev koolitaja, kes on ette võtnud põhjaliku eneseanalüüsi protsessi, kaardistanud ära oma teadmised, oskused ja väärtused, oskab kiirelt muutuvas maailmas eristuda ning silma jääda ja kõnetada just neid õppijaid ja koolituse tellijaid, kellel on tema oskustest enim kasu.


19. septembril algab põhjalik koolitaja koolitus, kus Anu teemad on koolitaja kompetentsid, täiskasvanute koolitaja kutse ning kutse taotlemise protsess, koolitaja isikukuvand (personal branding). Vaata lisa "Täiskasvanute koolitaja väljaõppe" kohta.

Lisa kommentaar

Email again: