KARJÄÄRINÕUSTAJA VÄLJAÕPE

Põhjalik ja praktiline karjäärinõustaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused valdkonnas töötamiseks ning inimeste toetamiseks kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Koolituse läbimine loob eeldused tegutsemiseks karjäärinõustaja, -spetsialisti, karjääriõpetuse kursuste läbiviijana, inimeste arengu ja karjääritee toetajana avalikus või erasektoris, organisatsioonide personali- ja koolitusüksustes, koolides, nõustamis- ja noortekeskusestes jt.

Koolituse ülesehitus
on praktiline ja lähtub andragoogika põhiprintsiipidest, kus õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad, teadmiste ja oskuste loojad. Koolitusel läbitakse kõik karjäärinõustajale olulised kompetentsid, suur rõhk on nõustamisprotsessi ülesehitusel ning nõustamisoskuste treeningul ja praktiseerimisel. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, mudeldamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, kogemuste vahetus. 

Koolitusel õpid:
  • läbi viima karjäärinõustamist lähtuvalt nõustamispsühholoogia alustest, nõustamisteooriatest ja karjäärinõustaja eetikakoodeksist ja kvaliteedistandardist;
  • juhtima karjäärinõustamise protsessi, rakendades karjäärinõustamisel sihipäraselt karjäärikujundamise ja -juhtimise mudeleid ja meetodeid arvestades kliendi eripära ja nõustamisvormi;
  • hankima ja vahendama karjääriinfot tuginedes asja- ja ajakohastele infoallikatele;
  • analüüsima ennast ja oma tööd, kasutades mh saadud tagasisidet ning tegelema professionaalse enesearenguga.
Samuti omad koolituse lõpus valmisolekut osaleda koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes ning panustada karjäärinõustamise valdkonna arengusse. Loe lisa blogist.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud kõrgharidusega inimesed, kes soovivad omandada või täiendada karjäärinõustaja kompetentse ja -nõustamisoskusi.

Koolituse maht: 168 tundi, millest 101 tundi on auditoorset tööd ning 67 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin

Toimumisaajad

Koolituspäevi on kokku 16. Koolitus toimub kolmapäeviti ning neljapäeviti kell 10.00 kuni 16.30.

19.01.2022 | Karjääriteenused ja karjäärinõustaja elukutse. Koolitajad Margit Rammo, Marju Põld.
20.01.2022 | Karjäärinõustamise alused. Koolitaja Marju Põld.

16.02.2022 | Nõustamise protsess ja eesmärgistamine. Koolitaja Ene Raid.
17.02.2022 | Nõustamise protsess ja praktika. Koolitaja Ene Raid.

02.03.2022 | Nõustamisoskused: tehnikad, vahendid, meetodid. Koolitaja Ele Parik ja Marju Põld.
03.03.2022 | Nõustamisoskused: praktika. Koolitaja Ele Parik. 

23.03.2022 | Karjääriinfo vahendamine ja kommunikatsioon. Koolitaja Marju Põld.   
24.03.2022 | Nõustamisoskused: individuaalnõustamise praktika. Koolitaja Marju Põld.

06.04.2022 | E-Portfoolio koostamine. Koolitaja Veronika Tuul. Veebiõpe.

20.04.2022 | Rahvusvaheline õpi- ja tööränne. Võrgustikutöö. Koolitaja Margit Rammo.
21.04.2022 | E-nõustamine. Koolitaja Ele Parik. Veebiõpe.

04.05.2022 | Nõustamisoskused: grupinõustamise praktika. Koolitaja Ene Raid.
05.05.2022 | Grupinõustamine. Koolitaja Merit Luik.

01.06.2022 | Erisuste arvestamine karjäärinõustamisel. E-portfoolio arutelu.  Koolitaja Marju Põld.
02.06.2022 | Karjäärinõustaja professionaalne ja isiksuslik areng. Koolitaja Ene Raid.

15.06.2022 | Karjäärikeskuse külastus, lõpetamine. Koolitaja Margit Rammo.

Toimumiskohad:  Hotell Centenniali seminariruum Motivatsioon, Endla 15 (vaata kaardilt).

Maksumus: 1750 eurot + km (2100 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitajad: Ele Parik, Marju Põld, Ene Raid, Margit Rammo, Merit Luik, Veronika Tuul. Kõik karjäärinõustaja väljaõpet läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega karjäärivaldkonna praktikud ja koolitajad.

Vaata koolitajate tutvustusi.   

 Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 87 auditoorses tunnis (101st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm). 


Koolitusele registreerumise tähtaeg on 7. jaanuar. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Küsimuste korral võta ühendust koolituse kontaktisikuga:
Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 5660 6938

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.