EETILISED VÄÄRTUSED JA OTSUSED KOOLITAMISEL

ehk armastusest tarkuseni 

Igal tegevusel ning suhtel on eetiline aspekt. Nii ka koolitamisel ja õppimisel, mis sotsiaalsete tegevustena loovad olulisi ühisosi ─ suhteid, teadmust, ruumi ja aega.

Mida koolitaja või koolituste korraldajana teada, märgata, millest juhinduda ja millele toetuda, kui on vaja langetada otsuseid? Eriti siis, kui tegemist on probleemi, konflikti või dilemmaga. Kuidas otsustada eetiliselt? Seadused ja eetikakoodeks on abiks, kuid neist ei piisa. Koolitamine on eetiline pingutus ja eeldab koolitajalt vastavat pädevust.

Koolitusel osalemine võimaldab õppijal arendada koolitajakompetentsust eetiliste otsuste tegemiseks. Koolituse läbinu mõistab koolitamise eetilist olemust ja põhimõtteid, teadvustab eetiliste väärtuste tähendust, märkab probleeme ja dilemmasid ning oskab nende ennetamiseks või nendega toimetulekuks kasutada eetilise otsustamise mudelit.

Loe lisa meie blogipostitustest siit ja siit.

Koolituse läbinu:

  • mõistab koolitamise eetilist olemust ja põhimõtteid;
  • märkab koolitamisega kaasnevaid eetilisi probleeme, konflikte ja dilemmasid;
  • teadvustab koolitaja eetiliste väärtuste tähendust;
  • oskab kasutada eetilise otsustamise mudelit.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel põimitud, juhtumianalüüsid ja miniloengud vahelduvad arutelude, paari- ja grupitöödega. Koolituse väärtuseks on võimalus kohtuda oma valdkonna kolleegidega ning turvalises keskkonnas arutleda, kogemusi jagada ja õppida.

Sihtgrupp: koolitajad, sisekoolitajad ja teised teemast huvitunud.  

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Tutvu õppekavaga lähemalt siin.


Toimumisaeg

06.05.2021 | 10:00-13:15 
07.05.2021 | 10:00-13:15

Toimumiskoht: 
Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse osalejale vahetult enne koolitust.

Maksumus: 125 eurot + km (150 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab osalemist koolitusel ja koolitusmaterjale.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolitaja:

Kristi Arendi

Kristi Arendi on koolitaja, suhtlemistreener, mentor ning eetika ja eetiliste väärtuste uurija. Kristil on haridusteaduste magistrikraad andragoogikas (2018, cum laude) ja täiskasvanute koolitaja kutse. Kristi põhilised õpi-, nõustamis- ja koolitusvaldkonnad on seotud suhtlemise, tervise, enesearengu ja vanemaharidusega. Kristi on aktiivne täiskasvanute koolitajate kogukonna, suhtlemistreenerite ühingu ning sünni ja imetamise Eesti tugiühingu liige.

Koolituse eest tasumine:

  • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
  • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Koolitusest loobumine:
  • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
  • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.Õpiväljundite saavutamise hindamist ei toimu ning koolitusel osalenud õppijale väljastatakse tõend.


Tutvu õppekorralduse alustega lähemalt siin. 

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm).

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 29. aprill.


Koolituse kontaktisik

Liina Sieberk
liina.sieberk@innowise.ee
+372 56606938  

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
Vaata lähemalt koolituskaardi infot.